רישוי עסקים

עיריית חריש מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

מכוחה של חקיקת הכנסת ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

עובדי המחלקה נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיריית חריש.

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

  • מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיעו את כספם ויחתמו על חוזה שכירות מחייב.
  • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
  • ליווי תהליך הרישוי
  • בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה
  • ביצוע ביקורות בעסק ע”י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה, במטרה לבדוק את התאמתו לתוכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים עפ”י חוק רישוי עסקים
  • הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי
    כמו כן מופקדת המחלקה לקידום ורישוי עסקים על מתן היתרים ע”פ חוקי העזר העירוניים.

המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע”פ חוק רישוי עסקים תשכ”ח 1968