> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 113/2021 לקבלת שירותי תחזוקה שיפוץ ובנייה של מוסדות חינוך וציבור פומבי 14/12/2021 30/01/2022
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 303/2022 לקבלת הצעות מחיר עבור שירות רכז מוזיקה באגף פנאי וקהילה במועצה המקומית חריש 24/01/2022 03/02/2022
קול קורא מס' 300/22 להעמדת דוכני מזון ומשחקי ילדים לאירועי חג הפורים תשפ"ב-2022 23/01/2022 13/02/2022
קול קורא מס' 320/2021 להגשת הצעות למיזמים בתחום חיבור בין חילונים לדתיים 27/12/2021 31/01/2022
קול קורא מס' 315/2021 קריאה לציבור תושבי חריש להגשת הצעות להשתתפות במיזם "סדרת תערוכות אומנות מקומית" 22/11/2021 22/05/2022

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים