> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 157/19 לתפקיד: מנהל מחלקת תשתיות פומבי 18/09/2019 26/09/2019
דרושות סייעות לצהרונים במערכת החינוך חריש 01/08/2019 30/09/2019

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 21/2019: לשיתוף הציבור בגיבוש רעיונות והצעות לשימושי קרקע ציבורית במתחם המע"ר 03/09/2019 07/11/2019
מכרז מס' 20/2019: להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פומבי 19/08/2019 26/09/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

עבור לארכיון המכרזים