> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 74/22 לתפקיד רכז/ת נוער פומבי 27/06/2022 11/07/2022
מכרז פומבי מס' 71/22 לתפקיד עוזר/ת דת פומבי 27/06/2022 11/07/2022
מכרז פומבי מס' 70/22 לתפקיד עובד/ת אחזקה מוסדות חינוך פומבי 23/06/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 72/22 לתפקיד מנהל/ת יחידת הפיקוח העירוני פומבי 20/06/2022 04/07/2022
מכרז פומבי מס' 73/22 לתפקיד מנהל/ת אגף שירותים חברתיים פומבי 16/06/2022 17/07/2022
מכרז פומבי מס' 65/22 לתפקיד אחראי/ת שט"י תחנה לייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין פומבי 23/05/2022 29/06/2022
מכרז פומבי מס' 47/22 סייע/ת בגני ילדים פומבי 29/03/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 48/22 סייע/ת לתלמידים בחינוך משולב פומבי 29/03/2022 30/06/2022

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 101/2022: לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מצלמות טמ"ס, אנליטיקה פומבי 27/06/2022 24/07/2022
מכרז פומבי מס' 107/2022 להפעלת מעונות יום פומבי 26/06/2022 11/07/2022
מכרז פומבי מס' 105/2022: הקמת קאנטרי עירוני (מרכז ספורט ונופש) בשיטת DBOT פומבי 25/04/2022 18/07/2022
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 22/317 למתן שירותים פרא-רפואיים במסגרת תכנית צמצום פערים התפתחותיים לגיל הרך של מועצה מקומית חריש 26/06/2022 04/07/2022
קול קורא 311/22 לקבלת הצעות מחיר למתן "שירותים שונים לשירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( במועצה המקומית חריש" 26/06/2022 04/07/2022

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים