> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 15/21 מדריך גשרים – קידום נוער פומבי 03/03/2021 17/03/2021
מכרז פומבי מספר 14/21 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) פומבי 24/02/2021 11/03/2021
מכרז פומבי מס' 13/21 לתפקיד עו"ס חינוך מיוחד פומבי 24/02/2021 11/03/2021
מכרז פומבי מס' 12/21 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער פומבי 24/02/2021 11/03/2021
מכרז פומבי מספר 10/21 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 24/02/2021 11/03/2021
מכרז פומבי מס' 11/21 לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 24/02/2021 11/03/2021
מכרז פומבי 08/21 אב בית לבית ספר פומבי 22/02/2021 08/03/2021
מכרז פומבי מס' 09/21 לתפקיד עובד אחזקה ותפעול פומבי 22/02/2021 08/03/2021
מכרז פומבי 07/21 רכז נוער פומבי 22/02/2021 08/03/2021
מכרז פומבי 06/21 לתפקיד מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית פומבי 08/02/2021 14/03/2021

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי דו שלבי מס' 100/2021 למתן שירותי גבייה ופיקוח עירוני פומבי 16/02/2021 14/03/2021
ביטול מכרז 2/2020 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו 27/07/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

וועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 200/2021 להפעלת חוגי /סדנאות/קורסים בתחומי הספורט והפנאי במועצה המקומית חריש 11/02/2021 15/03/2021

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים