> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 164/19 לתפקיד עו"ס קהילתי פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 165/19 לרכז/ת ניצנים – יום לימודים ארוך פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 166/19 לתפקיד אב בית ותחזוקה לבית ספר פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 168/19 מזכירת אגף חירום וביטחון פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז מס' 167/19 עובד אחזקה פומבי 11/11/2019 30/11/2019
מכרז 159/19 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 161/19 - מנהל יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז פומבי מס' 162/19 - רכז מעורבות חברתית פומבי 31/10/2019 20/11/2019
מכרז מס' 160/19: מנהל מחלקת תנועה ודרכים פומבי 29/10/2019 12/12/2019

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 22/19: מתן שירותי קידום וניהול "האב" בחריש (מתחם עבודה משותף) פומבי 03/11/2019 20/11/2019
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

עבור לארכיון המכרזים