> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 59/20 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פומבי 15/06/2020 15/07/2020
מכרז פומבי 60/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 15/06/2020 23/07/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון והקמה של איזורי תעסוקה 09/07/2020 16/07/2020
מכרז 07/2020: לאספקה, התקנה, אחזקה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית חריש פומבי 09/07/2020 10/08/2020
מכרז 11/2020 לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות ,קירות תמך, תשתיות רטובות וניקוז פומבי 17/06/2020 12/07/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים/קבלנים/ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים