> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 01/19: אב בית לבית הספר פומבי 20/01/2019 31/01/2019
קול קורא לרכז/ת מועדון אזרחים ותיקים פומבי 14/01/2019 28/01/2019
מכרז מס' 143/18: לתפקיד פקח עירוני פומבי 30/12/2018 22/01/2019
מכרז מס' 144/18: לתפקיד תברואן פומבי 30/12/2018 22/01/2019
מכרז מס' 139/18: מנהל אגף חינוך פנימי/פומבי 20/12/2018 24/01/2019
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 43/2018 למתן שירותי גבייה כוללים פומבי 03/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 42/2018: מתן שירותי גבייה משפטית של חובות מוניציפאליים עבור עיריית חריש וביצוע פעולות גבייה משפטית על פי דרישה פומבי 02/01/2019 30/01/2019
מכרז מס' 38/18: הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי חשבות שכר בעיריית חריש פומבי 02/01/2019 30/01/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

עבור לארכיון המכרזים