מכרזים ודרושים

הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת תים תוכנה בע”מ כספק יחיד לאספקת רישיונות ושירותי תוכנת אוטוקאד

מכרז פומבי מס’ 2023/102 לרכישה ואספקת משאית מנוף עבור עיריית חריש

פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני אסטרטגי פדגוגי

וואטסאפ
חירום