> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 221/22 אב בית לבית ספר פומבי 03/10/2022 17/10/2022
מכרז פומבי מס' 222/22 מזכירת בית ספר ממלכתי פומבי 03/10/2022 17/10/2022
מכרז פומבי מס' 223/22 מזכירת בית ספר ממ"ד תורני פומבי 03/10/2022 17/10/2022
מכרז פומבי מס' 220/22 לתפקיד פקיד/ה רישום וקליטה פומבי 28/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 218/22 לתפקיד מנהל/ת יחידת הפיקוח העירוני פומבי 22/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס' 219/22 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש) פומבי 22/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס' 216/22 לתפקיד מדריך/ה נוער רשותי פומבי 15/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס' 217/22 לתפקיד רכז/ת יחידת התנדבות פומבי 15/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס' 210/22 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך פומבי 13/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס' 208/22 לתפקיד פקח/ית עירוני/ת פומבי 13/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 211/22 לתפקיד מדריך/ה חברתי ביחידה לטיפול בהתמכרויות פומבי 13/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 203/22 לתפקיד עו"ס משטרה פומבי 11/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 205/22 לתפקיד עו"ס נוער צעירים וצעירות פומבי 11/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 206/22 לתפקיד עו"ס לתוכנית "ראשית" פומבי 11/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 207/22 לתפקיד מדריך/ה לתכנית "ראשית" פומבי 11/09/2022 05/10/2022
מכרז פומבי מס' 95/22 לתפקיד מנהל/ת אגף שירותים חברתיים פומבי 14/08/2022 06/10/2022

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים