> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 60/21: לתפקיד מזכירת מנהל כללי פנימי/פומבי 05/08/2021 12/08/2021
מכרז פומבי מס' 65/21: לתפקיד עו"ס משפחה פומבי 28/07/2021 11/08/2021
מכרז פומבי מס' 64/21: לתפקיד מדריך- ראש צוות פומבי 28/07/2021 11/08/2021
מכרז פומבי מס' 66/21: לתפקיד עו"ס משפחה בתחומי מוגבלויות, שיקום וחינוך מיוחד פומבי 28/07/2021 11/08/2021
מכרז פומבי מספר 67/21 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט) פומבי 28/07/2021 11/08/2021
מכרז פומבי מספר 67/21: עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 28/07/2021 11/08/2021

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי דו שלבי 110/2021 לאספקת שירותי צילום, סטילס ווידיאו פומבי 19/07/2021 08/08/2021
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים