> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 4/20 לתפקיד רכז תרבות ואירועים פנימי/פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 7/20 לתפקיד מרכז מתנדבים ברשות המקומית פומבי 22/01/2020 06/02/2020
מכרז פומבי מס' 8/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 9/20 מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית" פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 10/20 לתפקיד מדריכ/ת מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 לתפקיד עובד/ת איתור נוער פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 01/20 אב בית לבית ספר ממלכתי פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז מס' 5/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי 3/20 לתפקיד מהנדס הרשות - הוארך פומבי 14/01/2020 06/02/2020
פרסום מכרז 6/20 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול פומבי 14/01/2020 23/01/2020
מכרז פומבי מס' 2/20 רכז/ת מועדון מועשר פומבי 14/01/2020 23/01/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הצטרפות תושבים לפורום ספורט פומבי 15/01/2020 25/01/2020

עבור לארכיון המכרזים