> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 21/82 לרכז/ת מועדון בית ספרי פומבי 17/10/2021 24/10/2021
מכרז פומבי מס' 83/21 לתפקיד עובד אחזקה ותפעול פומבי 14/10/2021 28/10/2021
מכרז פנימי/פומבי מספר: 84/21 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הכנסות ומנהל/ת ארנונה פנימי/פומבי 14/10/2021 28/10/2021
מכרז פומבי מספר: 85/21 לתפקיד קופאי/ת פומבי 14/10/2021 21/10/2021

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 103/2021 לאספקת חומרי בניין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד פומבי 10/10/2021 02/11/2021
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 300/2021 לקבלת הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות למתנדבים ו/או אזרחים ותיקים 13/10/2021 24/10/2021

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים