> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 21/35 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממ"ד פומבי 18/05/2021 01/06/2021
מכרז פומבי מס' 36/21 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי פומבי 18/05/2021 01/06/2021
מכרז פומבי מס' 37/21 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר חטיבת ביניים פומבי 18/05/2021 01/06/2021
מכרז 34/21 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז פומבי 31/21 אב בית לבית ספר ממ"ד פומבי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז פומבי 32/21 אב בית לבית ספר חטיבת ביניים פומבי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז פומבי 30/21 אב בית לבית ספר ממלכתי פומבי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 21/29: אב בית ותחזוקה למתנ"ס פנימי/פומבי 13/05/2021 03/06/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 28/21: קניין רכש פנימי/פומבי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז מס' 12/19 לתפקיד רכז יחידת מקלטים רשותי 13/05/2021 27/05/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 33/21 לתפקיד מנהל מחלקת תשתיות פנימי/פומבי 13/05/2021 13/06/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 38/21 לתפקיד רכז תברואה ותפעול פנימי/פומבי 13/05/2021 03/06/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 26/21 רכז נוער פנימי/פומבי 09/05/2021 22/05/2021
מכרז פנימי/פומבי מס' 27/21 לתפקיד רכז לנערות חרדיות פנימי/פומבי 09/05/2021 22/05/2021
מכרז פנימי/פומבי מספר: 23/21 לתפקיד מנהל חשבונות ראשי פנימי/פומבי 19/04/2021 19/05/2021

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ביטול מכרז 2/2020 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו 27/07/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

וועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים