> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושות סייעות לגני ילדים פנימי/פומבי 05/04/2020 30/04/2020
מכרז פומבי מספר 33/20 לתפקיד מנהל מוקד עירוני פומבי 18/03/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מספר 31/20 לתפקיד סגן מנהל אגף חינוך -הוארך פומבי 05/03/2020 19/04/2020
מכרז מס' 15/20 לתפקיד אם/אב בית מועדונית -הוארך פומבי 19/02/2020 19/04/2020
מכרז פומבי מס' 24/20 מנהל מחלקת החינוך העל יסודי והיסודי (ניהול מחלקת בתי הספר) -הוארך פומבי 19/02/2020 19/04/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 06/2020 מכרז פומבי לרכישת ציוד משרדי כללי למוסדות המועצה פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 07/2020 אחזקה, אספקה והתקנת שילוט עירוני - מבוטל פומבי 05/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 2/20 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 3/20 אספקת שירותי הגברה ותאורה פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים וצהרונים פומבי 02/04/2020 27/04/2020
מכרז פומבי 05/2020 פיתוח ואחזקה של תשתיות מועצה מקומית חריש - מבוטל פומבי 02/04/2020 27/04/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים/קבלנים/ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים