> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 141/18 לתפקיד: פקח עירוני פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 127/18 לתפקיד: מזכירת בית הספר פומבי 13/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 126/18 לתפקיד גזבר הרשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 128/18 אב בית לבית הספר ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי מס' 125/18 לתפקיד: עובד שכונתי פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז פומבי 124/18 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית פומבי 12/11/2018 02/12/2018
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 18/37: מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח לביצוע בינוי מוסדות ציבור, חינוך ופרויקטים כלליים ברשות המקומית חריש פומבי 12/11/2018 02/12/2018

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

עבור לארכיון המכרזים