> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 75/20 עובד קידום נוער (חינוך-טיפול) יחידת קידום נוער היל"ה פומבי 16/09/2020 30/09/2020
מכרז פומבי 71/20 לתפקיד מהנדס הרשות פומבי 31/08/2020 30/09/2020

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
ביטול מכרז 2/2020 לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו 27/07/2020
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

מכרזי הוועדה המיוחדת

החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח - ועדת שלושה

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא לאירוח מפגשי "חריש בשלייקס" לאזרחים ותיקים בחריש 03/09/2020 02/10/2020

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים

מאגר יועצים/קבלנים/ספקים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים/קבלנים/ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים