> דרושים

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 09/23 לתפקיד ספרן/ספרנית בספרייה העירונית פומבי 25/01/2023 08/02/2023
מכרז פומבי מס' 10/23 לתפקיד רכז/רכזת תב"רים וקולות קוראים פומבי 25/01/2023 08/02/2023
מכרז פומבי מס' 07/23 רכז/ רכזת חדר מל"א (מרחב למידה אחר) פומבי 25/01/2023 01/02/2023
מכרז פומבי מס' 232/22 סייע/סייעת בגני ילדים פומבי 26/10/2022 31/01/2023

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 114/2022 לפינוי וסילוק פסולת מעורבת, פינוי סילוק פסולת גזם וגושית וטיפול בפסולת אריזות תכולת מכלי אצירה כתומים בעיר חריש פומבי 29/12/2022 05/03/2023
ספר ספקים למכרזי זוטא 06/10/2019
מאגר יועצים עדכני – נוהל התקשרויות עם בעלי ידע ומומחיות 06/10/2019

ועדת התקשרויות

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רישום למאגר יועצים פומבי

עבור לארכיון המכרזים