נוער וצעירים

מחלקת הנוער אמונה על מערך הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי בחריש לנוער הצעיר (כיתות ד’-ו’) ובני הנוער (כיתות ז’-י”ב)