שאלות ותשובות בנושאי חינוך

שאלות בנושא בתי ספר

כן, חובה להגיע עם טופס ביטול רישום. מערכת הרישום הממוחשבת של משרד החינוך אינה יכולה לקלוט ילד במסגרת חינוכית אם הוא רשום בעיר אחרת.

יש מסגרות לחינוך מיוחד ברוב בתי הספר בחריש, השיבוץ נעשה על פי התאמת הלקות והמגזר.

כן , יש לפנות אל מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי, רחלי נבות אלירז בטלפון 04-6186033 או באמצעות דוא”ל: [email protected]

בבתי הספר קיים ליווי של יועצת בית הספר. בנוסף לכל מסגרת חינוכית יש פסיכולוג וניתן לתאם איתו פגישה. באם יש צורך בטיפול רגשי, בחלק מהמקרים ניתן לקבלו בתוך המערכת החינוכית ובמקרים אחרים מפנים לטיפול מחוץ למסגרת החינוכית. כמו כן, ניתן לפנות לשפ”ח להתייעצות באמצעות ווטסאפ שמספרו: 052-6292531.

יש למלא ולחתום על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים החיים בנפרד בתהליך הגשת הפניה.

בקשות מעבר ידונו במהלך השנה בשני מועדים שבהם מתכנסת ועדת מעברים

הרישום והשיבוץ לבתי הספר הוא לפי אזורי רישום ועל בסיס מקום פנוי.

שאלות בנושא גני ילדים

שנתונים:

  • ט.ט חובה 1 בינואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020
  • ט. חובה 1 בינואר 2019 עד 31 בדצמבר 2019
  • חובה 1 בינואר 2018 עד 31 בדצמבר 2018

השיבוץ לגני הילדים הוא בהתאם לנוהלי משרד החינוך:

  1. הקדימות היא לילדים הממשיכים בגן שנה נוספת.
  2. גן המשך באותו מתחם.
  3. זרם או סוג גן (ממלכתי / ממ”ד / חרדי)
  4. מקום מגורים בהתאם לאזורי רישום.
  5. איזון בנים בנות ושנתונים, עפ”י נתוני הרישום.

גני הילדים בחריש מחולקים לשתי קבוצות גיל: 4- 3 ו- 4-5

לפי חוזר מנכ”ל ביטחון בטיחות וחירום ככלל אין שמירה בגנים.
משטרת ישראל מחייבת רק בביה”ס מעל 100 תלמידים שיהיה שומר.
ישנו שומר בגני הילדים על בסיס רכב סיור (נוסף) ללא קשר לסייר הישוב, הסייר מוסדות חינוך רק על הגנים שאין שומר- לא מעונות, לא בתי ספר, רק גנים שאין שומר.

כן חובה להגיע עם טופס ביטול רישום. מערכת הרישום הממוחשבת של משרד החינוך לא יכולה לקלוט ילד במסגרת חינוכית במידה והוא רשום בעיר אחרת.

ישנם גנים לחינוך המיוחד- שפתי ותקשורתי.

כן, הרישום מחויב בכל שנה מחדש, גם אם מדובר בגן המשך.

שאלות בנושא צהרונים

הצהרונים בגני הילדים פועלים בימים א’-ה’, בשעות 16:00-14:00 (למעט בחופשות) ועד השעה 17:00 כמסלול נפרד בתוספת תשלום.

כן, ניתן לבצע רישום אינטרנטי לצהרונים בזמני רישום מסודרים שמפורסמים מבעוד מועד. לרישום נוסף יש לעקוב אחר הפרסומים.

הרישום לצהרונים מתבצע באתר והינו המשך של הרישום לגן הילדים, ועל כן הוא מתבצע בזמני הרישום לגנים.

בשנת הלימודים הנוכחית אפשרה העירייה להורים שרשמו את ילדיהם לצהרוני הגנים להאריך את השהות בצהרון עד השעה 17:00 (בתוספת תשלום) כך שישנם שני מסלולים- מסלול עד 16:00 ומסלול גנים יעודיים עד 17:00.
רק בגנים הייעודיים יתקיים יום לימודים ארוך בין השעות 17:00-07:30

לפי חוזר מנכ”ל ביטחון בטיחות וחירום ככלל אין שמירה בגנים.
משטרת ישראל מחייבת רק בביה”ס מעל 100 תלמידים שיהיה שומר.
ישנו שומר בגני הילדים על בסיס רכב סיור (נוסף) ללא קשר לסייר הישוב, הסייר מוסדות חינוך רק על הגנים שאין שומר- לא מעונות, לא בתי ספר, רק גנים שאין שומר.

במהלך השנה הרישום לצהרון הינו על בסיס מקום פנוי, בגן אליו שובץ הילד לשעות הבוקר.

הילד נשאר בצהרון בגן אליו הוא יהיה משויך. בין אם בשכונה החדשה ובין אם בקודמת.

צהרונים בבתי הספר ובמתחמי הגנים החדשים ייפתחו בהתאם לביקוש ולצורך.

שאלות בנושא רישום לחינוך

ייתכן שכתובתכם שונתה ברבעון קודם. במקרה זה יש להגיש בקשה לרישום של תושב חדש בצירוף המסמכים הנדרשים, כולל ביטול רישום מהרשות הקודמת. שימו לב: הרישום הינו עבור תלמיד שעולה לכיתה א’, ז’, גנים ותושב חדש.

השיבוץ לגנים מתבצע עפ”י אזור מגורים וזרם חינוכי שאותו בחרת במהלך הרישום.

לא. ניתן לשלם רק עבור ביטוח תלמידים, אך במקרה זה לא יהיו חוגי העשרה/הצגות בגן של ילדכם.

לאחר העלאת פרטי כרטיס האשראי יש לסמן “אישור תשלום” מתחת לחלונית של מספר האשראי.

בוודאי! בכל תקופת הרישום, קרי עד ליום 31.1, ניתן לשנות את פרטי הרישום של ילדכם. הטופס האחרון שיישלח הוא הטופס הקובע.

עד 14 ימי עסקים. בזמן זה אנו בודקים את המסמכים ואם הם תקינים ההורים יקבלו מסרון עם קישור לרישום לגני הילדים או אישור רישום לבתי הספר. אם המסמכים אינם תקינים או חסרים -ההורים יקבלו מסרון עם קישור להשלמת המסמכים.

אם ביצעת החלפת כתובת סמוך למועד הרישום, כתובתך עדיין לא נקלטה במערכת. במקרה זה יש להגיש בקשה לרישום של תושב חדש בצרוף המסמכים הנדרשים, כולל ביטול רישום מהרשות הקודמת.

למילוי הטופס לחצו כאן >

אם במהלך הרישום הכתובת שמופיעה אינה עדכנית, יש ללחוץ על “בקשה לעדכון כתובת” ולצרף את המסמכים הנדרשים. לאחר שהכתובת תעודכן, אנו נשלח אליכם מסרון עם קישור לרישום.

לא ניתן לציין הערות בשלב הרישום הראשוני. אם יש בקשה או העדפה מיוחדת, ניתן לציין אותה בשלב הערעורים.

לא. הרישום והתשלום לצהרון יבוצעו במועד מאוחר יותר באמצעות מערכת נפרדת של חברת קיטו מרום, בהתאם למסלול שבחרתם בעת הרישום למוסד החינוכי. התהליך יבוצע לאחר קבלת השיבוצים.

יש לבצע רישום רגיל בהתאם לשכבת הגיל שמופיעה במערכת הרישום. לאחר קבלת מסמכים המעידים על הישארות שנה נוספת בגן – השירות הפסיכולוגי של עיריית חריש (שפ”ח) יעדכן את רכזות הרישום באגף החינוך.

כן, ניתן להגיש ערעור בין תאריכים  18.7-14.7 את הערעור יש להגיש באתר השיבוצים. העירייה תדון בערעורים ותשלח למערערים שיבוץ סופי והוא יתפרסם  בתאריך 7.8.2024 באמצעות הודעת סמס. חשוב לדעת: על השיבוץ הסופי לא ניתן יהיה לערער בפעם השנייה.

ניתן לפנות בנושאי רישום ושיבוץ ליחידת הרישום באגף החינוך.
מענה טלפוני 6719* בימים ב’ ו-ה’ בשעות 12:30-08:30, קבלת קהל ביום ג’ בשעות 12:30-08:30

בשנה”ל תשפ”ה יופעלו צהרונים עד השעה 17:00 כפוף לנתוני הרישום.

הסייעות בגנים שבהם יפעלו צהרונים עד השעה 16:00 ימשיכו לעבוד בגן עד סיום הצהרון. בצהרונים עד השעה 17:00 נדרש גיוס של צוות אחר.

לקראת אמצע חודש אוגוסט יחלו הגננות ליצור קשר עם ההורים לצורך היכרות עם הילד/ילדה.