הנגשה

התאמות נגישות פרטניות במוסדות חינוך לתלמיד ולהורה

למערכת החינוך תפקיד חשוב בבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. חברה ערכית ומתקדמת נמדדת, בין השאר, במתן שוויון הזדמנויות המאפשר את שילובם של כל חבריה, ובהם גם אנשים עם מוגבלויות, בכל תחומי החיים. ילדים עם מוגבלויות זכאים ללמוד במערכת חינוך שוויונית המאפשרת תהליכי למידה והשתתפות חברתית, כדי שיוכלו למצות את יכולותיהם כשאר הילדים במערכת, וכך להפוך לאזרחים פעילים ומועילים בחברה הישראלית.
לצורך כך מערכת החינוך חותרת ליצירת מערכת חינוך נגישה לכלל התלמידים, כל תלמיד על פי צרכיו, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ”ח-1988, שעל פיו זכאי כל תלמיד עם מוגבלות להתאמות בתחום הנגישות.

אוכלוסיית היעד

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י”ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

אפשרויות הנגשה

  • מבנים: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה, שירותים, מעלית, כבש (רמפה), תאורה ועוד.

איך מבקשים הנגשה?

הורה לתלמיד או תלמידה עם מוגבלות, המבקש התאמות הנגשה של מבנה/כיתה אקוסטית והתאמות ללקות ראייה, נדרש למלא טופסי בקשת הורים (נספח מס’ 1) בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למוגבלות התלמיד, ולהעבירם למנהלת הגן/מנהל או מנהלת המוסד החינוכי/יועצות בתי הספר להמשך טיפול.

טפסים להנגשה

לאחר קבלת אישור ומסמכים של משרד החינוך: המשך התהליך מתבצע מול אגף החינוך של העירייה.

פנייה לאגף החינוך

הורה לתלמיד עם לקות שמיעה/ראייה, שזכאי להנגשה מכל סוג, יכול לפנות

  • באמצעות דוא”ל לכתובת: [email protected]
  • או לטלפון שמספרו: 052-5420817.