קול קורא מס' 1/2021 למתן שירותי הפעלת חוגים ו/או סדנאות ו/או פעילויות לאזרחים ותיקים במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים בחריש