הליך מס' 10/2019 אספקת שירותי דפוס

טפסים שלא צורפו, אין צורך למלות אותם, למעט מסמכים דרושים להוכחת תנאי סף וכיו”ב.

ערבות הצעה וערבות מכרז – בוטלו למכרז זה.

עמוד 23 למטה כמה דפי פנים בחוברות ספירלה?- 160 עמודים במחברת סליל.

עמוד 24 מה הגודל של הרול אפ?- 2 מטר גובה על 85 ס”מ רוחב.

עמוד 24 שמשונית עם הדבקה וטבעות או בלי?- שמשונית עם טבעות.

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחצו כאן

מס”ד

המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

1

מסמכים לצירוף למכרז

פרק 8, סעיף 8.9.2

מה גובה הערבות?

תשובה: אין צורך בהגשת כל ערבות למכרז.

2

הצעת המשתתף

רכיב- מדבקות

האם מדובר במדבקות נייר או מדבקות ניילון עמיד בתנאי חוץ?

תשובה: ניילון עמיד בתנאי חוץ, אך ניתן לפרט את המחיר לשניהם או אחד מהם.

3

הצעת המשתתף

רכיב- פלייר A5 נייר כרומו 170

האם הכוונה להצעת מחיר גם לפלייר מודפס צד 1 וגם לפלייר מודפס דו צדדי?

תשובה: את שניהם, יש תאים מיועדים לכל אחד בטבלה.

4

הצעת המשתתף

רכיב- פלייר A5 דו צדדי נייר כרומו 170-1000

מה הכוונה לנייר כרומו 170-1000?

נייר כרומו העבה ביותר הוא 400 גרם.

תשובה: מדובר על 70 גרם.

5

הצעת המשתתף

פריט כללי/אחר- אחוז אומדן הנחה

(השורה האחרונה בטבלה)

הסעיף הנ”ל לא ברור. כיצד ניתן לדעת מה אחוז ההנחה שניתן לתת לפני שרואים את העלות המקסימאלית של הפריט?

תשובה: בגלל זה יש אומדן.