קול קורא 10/2020 ליווי משפטי פרויקט אור המזרח

על אף האמור בסעיף ה’ (עמ’ 5) להוראות הקול הקורא ונוכח תקלה במערכת הרישום – אין חובה להירשם למאגר היועצים