קול קורא 16/2019 למתן שירות טיפולים בתחומים שונים במרכז העירוני לילד ולמשפחה