מכרז פומבי מס' 16/20 – מדריכ/ת משפחות לתכנית "ראשית"