מכרז פומבי מס' 23/17 תובע/ת הוועדה המקומית לתו"ב ותובע/ת עירוני/ת, תוספת שלישית ולחוקי עזר

להגשת מועמדות למכרז לחץ כאן

 

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לנופר בדוא”ל: [email protected]
יזומנו לוועדת הבחינה רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף ועברו את תהליך המיון
הראשוני בהצלחה.

המכרז בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.