הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד חברת 'חלום חדש-קיימות קהילה יצירה' לליווי, ייעוץ וסיוע עבור הגשת קול קורא למשרד החינוך ו/או כל גוף נדרש בתחום עיצוב מבני חינוך בשילוב פדגוגיה חינוכית עבור בי"ס תלמי הדר