מכרז מס' 18/18 הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי ל"עיר חכמה חריש"

מפגש המציעים יערך בשעה 11:00 (במקום 10:30), ביום ב’ ה-21.5, בחדר הישיבות של המועצה, גפן 78, חריש.
ניתן לשלוח שאלות בנוגע למכרז עד יום שישי ה-25.5.18 למייל שמפורט במכרז – [email protected]

פתיחת מעטפות המציעים תיערך ביום חמישי ה-14.5 בשעה 16:30 במרכז שירות לתושב.