קול קורא 308/21 לקבלת הצעות מחיר להפעלת שירותי חינוך בלתי פורמלי לתיכון אתגרי העתיד בחריש