קול קורא מס' 2018/17 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש