קול קורא 02/2020 - למתן זכות שכירות בלתי מוגנת לחלק ממבנה - להפעלת מכינה קדם צבאית