במהלך היום האתר של אופק ייפתח לרישום מחודש לקייטנות. תצא הודעה ברגע שהוא יהיה מוכן לרישום.

הרישום למחזור הראשון בין התאריכים 1.7-21.7 ייפתח לרישום על בסיס מקום פנוי בלבד. בתוספת 100 ש"ח.

הרישום למחזור השני בין התאריכים 22.7-1.8 ייפתח כרגיל.

הרישום יהיה פתוח עד סוף השבוע הזה בלבד.