שיתוף ציבור בדרך לגיבוש חזון ותוכנית מתאר

תוכנית המתאר ח’/3

איך היינו רוצים שרחובות העיר ייראו בשנים הבאות? מה היחס הנכון בין שימור וחיזוק הקיים לבין פיתוח והמשך בנייה? מה יאחד ומה יבדיל בין השכונות השונות בחריש? מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה “גדולים”? את התשובות לשאלות האלה אנחנו לא רוצים להשאיר ליד המקרה, או ליוזמות ולחצים של בעלי עניין כאלה או אחרים. את התשובות אנחנו רוצים לגבש יחד, בתהליך משותף ומלא איתכם, תושבי העיר. ביחד נחליט מי אנחנו ומה אנחנו ולאן אנחנו רוצים להתקדם.

העירייה ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים בימים אלה תוכנית מתאר כוללנית, אשר תיצור את המסגרת התכנונית המיטבית לפיתוח העיר בעשורים הבאים.
במסגרת התוכנית, נקבע את אופי ביתנו המשותף ויעדיו לטווח הארוך, נגדיר קווים מנחים לתוכניות אב לחינוך, קהילה וכלכלה, ונקבע מהם המיזמים שיהוו מנועי צמיחה עבורנו.
תוכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות ומציירת את תמונת העתיד של העיר בהתאם לחזון העירוני.
תוכנית המתאר מהווה מצפן תכנוני ובסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה.

בדף זה נעלה לעיונכם את מסמכי התכנון השונים יחד עם התקדמות התוכנית. נשמח שכל תושב ותושבת בחריש ייקחו חלק בתהליך.
שיתוף הציבור יתבסס על מספר מפגשים וכן על שאלון מקוון, וכל אלה ילוו בפרסום חומרי רקע מקצועיים. אנו מזמינים אתכם להשמיע את דעתכם, להשפיע ולסייע לאנשי המקצוע לתכנן את פיתוח העיר חריש באופן המיטבי. השאלונים ייבחנו על ידי צוות התכנון, והצוות יציג את התייחסויותיו לסוגיות המרכזיות.