מחר תיסגר הכניסה לחריש הראשונה בין הקניון לבין תחנת החשמל בין 9:00 עד 16:00

נא להיכנס דרך הכיכר הראשונה של דרך ארץ