מידע להורים

שעות שילוב

ועדת השילוב המוסדית מתקיימת בחינוך הרגיל בבית הספר ודנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב (פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד).

התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים).

איך פונים לקבל שעות שילוב?

פונים לגננת או לצוות בית הספר

הבקשה צריכה לכלול:

  1. מסמך קביל (אבחון).
  2. בדיקות שמיעה וראייה, במקרה שמדובר בתלמיד חדש.
  3. כל מסמך נוסף שההורה סבור שהוא רלוונטי בעיניהם.

שירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס”א-2001, קובע את זכאותם של תלמידים חולים השוהים בביתם מעל 21 יום או תלמידים החולים במחלה מתמשכת, לקבל מענה חינוכי ו/או טיפולי (במידה שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים) בביתם.

הורים לתלמיד חולה בביתו, כהגדרתו בחוק, המעוניינים לקבל מענה חינוכי בביתם עבורו, יגישו בקשה באמצעות ממשק מקוון, נוח וזמין מדף זה. לרשות ההורים עומד מוקד שירות ומידע ייעודי לטובת העניין שיוכל לסייע במתן מענה לשאלות שונות.

הבקשה תכלול: אישור מחלה עדכני, חתום על ידי רופא המעיד כי נוכח מצבו הרפואי של התלמיד, הוא צפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום או שהוא חולה במחלה מתמשכת, בהתאם להגדרת “תלמיד חולה” בחוק. על האישור הרפואי לכלול את תיאור המחלה וכן מועדי ההיעדרות הצפויים מהמוסד החינוכי (תאריך תחילת המחלה ותאריך סיום), כמו את הסיבה בגינה נדרש מענה לימודי בבית התלמיד.

קישור לאתר משרד החינוך להגשת בקשה לשירותי חינוך לתלמידים חולים בביתם – כניסה