רישום לחינוך מיוחד

רישום למסגרות חנ"מ לתלמידים שמתגוררים בחריש יבוצע באמצעות מערכת רישום באתר העירייה

 1. ילדים שנולדו בתאריכים 1.1.21 ועד 31.12.21, אשר נרשמים בפעם  הראשונה לגנים והגישו בקשה לוועדת אפיון וזכאות, צריכים לבצע רישום רגיל במערכת הרישום הרגילה לגנים, וזאת במקביל להגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ”מ במחלקת חנ”מ.
 2. ילדים שמשובצים בגני חנ”מ וממשיכים במסגרות חנ”מ חייבים ברישום רגיל במערכת הרישום.
 3. ילדים שעולים לכיתה א’ במסגרות חנ”מ או ילדים שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ”מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.
 4. ילדים שעולים לכיתה ז’ במסגרות חנ”מ או שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ”מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר.

 

הערות:

 1. ועדות אפיון וזכאות לילדים שנולדו בתאריכים 1.1.21 ועד 31.12.21 – ההורים מתבקשים לפתוח פנייה במרכז שירות לתושב למחלקת חנ”מ.
 2. שנת הישארות – ילדים בגן חובה (שנתון 2018) שמיועדים לעלות לכיתה א’, שהוריהם והצוות החינוכי עדיין מתלבטים אם להשאיר את הילד שנה נוספת בגן, מתבקשים לבצע רישום לכיתה א’ במערכת הרישום.
  במקרה שיוחלט על שנת הישארות בגן, מחלקת חנ”מ תבצע רישום מחדש לגן חנ”מ אחרי קבלת מכתב שמאשר הישארות שנה נוספת בגן ע”י השירות הפסיכולוגי ומפקחת גנ”י חנ”מ.
 3. תלמידים שעולים לכיתה א’ או כיתה ז’ ומיועדים להירשם לבית ספר חנ”מ עפ”י בקשת ההורים והחלטת הצוות המקצועי – מתבקשים לבצע רישום רגיל במערכת הרישום לעדכון נתונים. שיבוץ במסגרות בתי ספר חנ”מ ייעשה ע”י מחלקת חנ”מ בשיתוף ההורים.

רישום לתושבים חדשים למסגרת חנ"מ - רישום לשנה"ל תשפ"ה

שלב א’ – רישום תושב חדש

הרישום לתושבים חדשים מתבצע באופן מקוון. לצורך ביצוע הרישום האינטרנטי עליכם לבצע שלב מקדים שבו תידרשו למלא פרטים ולצרף מסמכים.
אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם, ואותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת:

 1. ספח תעודת זהות של כל הורה שבו מופיעים פרטי הילדים.
 2. טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים התושבים.


בסיום מילוי טופס רישום תושב חדש יופיע קישור לרישום למסגרות חנ”מ.

המסמכים הדרושים לרישום למסגרות חנ”מ:

 1. העתק ועדת אפיון וזכאות
 2. טופס ויתור סודיות
 3. אבחונים
 4. דוח חינוכי ממסגרת קודמת

 

לאחר מילוי טופס של קליטת תושבים חדשים עם המסמכים הנדרשים, החומר יועבר למחלקת חינוך מיוחד.
חשוב לדעת שחלק ממסגרות חנ”מ בחריש בתקופה הזאת של השנה כבר מלאות, לכן רישום יבוצע למסגרות מחוץ לחריש.