בקשה לסייעת רפואית תשפ”ה

זכאות לסייעות רפואיות

סיוע/מלווה למטרת טיפול או השגחה לתלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל.
תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע/מלווה במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות. הרשויות המקומיות אחראיות להסדרת הליך הגשת הבקשה בשם התלמידים העונים על הקריטריונים, ולהעסקת סיוע/מלווה לתלמידים בחינוך הרגיל.

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע בביצוע טיפולים פולשניים או השגחה בעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ”ל בנושא מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית). לפרטים נוספים יש לעיין בחוזר מנכ”ל משרד הבריאות 12/9 מס’ 9/2022.

חשוב לדעת:

המערכת הממוחשבת ברשות המקומית תהיה פתוחה להגשת בקשות חדשות לשנה”ל תשפ”ה רק בתאריכים הבאים:

 • 03/03/2024 – 08/08/2024
 • עבור בקשות שיוגשו מ- 03/03/2024 ועד 30/05/2024 הוועדה מתחייבת במתן מענה טרם פתיחת שנה”ל.
 • עבור בקשות שיוגשו לאחר 31/05/2024 אין התחייבות מטעם הוועדה לקבלת מענה לפני פתיחת שנה”ל.

סיוע לביצוע טיפולים פולשניים

להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקריטריונים להקצאת סיוע מלווה לתלמידים הנדרשים לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:

 1. מתן חמצן
 2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומיה
 3. צנתור שלפוחית השתן
 4. הזנה ישירות לקיבה/האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום
 5. ניטור רמת הסוכר בדם והזרקת אינסולין (סוכרת)
 6. חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות
 7. החזרת קנולה למקומה
 8. טיפול בסטומה

תלמידים הנדרשים לאחת מהפעולות המפורטות להלן במהלך יום הלימודים ואינם יכולים לבצען עצמאית – תישקל זכאותם תוך התייחסות לגילם ויכולתם לעצמאותם בטיפול, וזאת בהתאם לחוות דעת רופא מומחה בלבד.

סיוע להשגחה עבור מצבים מסכני חיים

להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקריטריונים להקצאת סיוע מלווה לתלמידים הנדרשים להשגחה בעת מצב מסכן חיים מיידי:

 1. אפילפסיה כללית שאינה מאוזנת למרות טיפול תרופתי הגורמת ל-2 ויותר פרכוסי טוני-קלוני בחודש. למען הסר ספק לא כולל פרכוסי חום, ניתוקים ובהיות
 2. הפרעת קרישת דם חמורה מסכנת חיים עם נטייה לדמם לא מבוקר (כגון: המופיליה ושימוש בתרופות הגורמות לדמם)
 3. סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית לאחר השתלת קוצב לב
 4. שנתיים ראשונות לאחר השתלת איבר

סיוע להשגחה עבור אלרגיה למוצרי מזון

קריטריונים להקצאת מלווה לתלמידים הנדרשים להשגחה בשל אלרגיה למוצרי מזון. להלן סוגי האלרגנים הכלולים בקטגוריה לזכאות לסיוע:

 1. חלב
 2. בוטנים
 3. שומשום
 4. אגוזים
 5. ביצים
 6. דגים

אלרגיה מוגדרת מפורשות במסמך הרפואי מאלרגולוג כאלרגיה מתווכת IgE ובגינה נדרשת נשיאת מזרק אפיפן באופן קבוע.

היקף הסיוע

משתנה באופן הדרגתי בהתאם לגיל התלמיד והמעבר בין הגן לבית הספר:

 • ילדים הלומדים בגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי – היקף הסיוע מלא (ליום הלימודים הפורמלי בלבד).
 • ילדים הלומדים בביה”ס רשמי או מוכר שאינו רשמי:
  • כיתה א’ – היקף הסיוע מלא (ליום הלימודים הפורמלי בלבד).
  • כיתה ב’ – היקף הסיוע חלקי ל-3 שעות בלבד (להשגחה בשעות זמני הארוחה וההפסקות).
  • מכיתה ג’ – אין זכאות לסיוע, נודעת חשיבות רבה לעצמאות ולמודעות העצמית והאישית של התלמיד במוסד החינוכי כשלב נוסף בהתפתחות האישית-רגשית-חברתית. יש להתנהל על פי מודל סביבה מוגנת.

הזנה ביום חינוך ארוך ובצהרונים:

תלמיד עם אלרגיה למוצרי מזון הזכאי לסיוע לצורך השגחה במהלך יום הלימודים, בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו לוועדה, ונמצא במוסד חינוכי שבו יש יום לימודים ארוך (יוח”א) או בצהרון ניצנים בפיקוח של משרד החינוך – לא יהיה זכאי לקבל מנה רגילה.

 • אם הורי התלמיד יבחרו לקבל מנה רגילה עבור ילדם, יבוטל הסיוע ליום הלימודים.

מצבים רפואיים שאינם מזכים בסיוע מטעם הוועדה

על פי חוזר מנכ”ל משרד הבריאות מס’ 9/2022 מיום 12.9.22 נקבעו המצבים המזכים בסיוע. הוועדה אינה מאשרת סיוע במצבים המפורטים מטה (אין המדובר ברשימה סגורה):

 • קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות activity of daily living) ADL) כגון: הלבשה, ניידות (כיסא גלגלים), עזרה בשימוש בשירותים, החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות לאחר תאונה/גבס או סיוע ותיווך לימודי או חברתי.
 • אסטמה לרבות טיפולי אינהלציה.
 • ציסטיק פיברוזיס CF
 • מחלת צליאק
 • ליווי אחרי ניתוחים
 • מחלה ממארת
 • מגבלה תזונתית קבועה או מחלה הדורשת דיאטה ייחודית
 • שמירה ממחלות מדבקות
 • נתינת תרופות פומיות

שלב ראשון: הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לסיוע תתבצע אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת ברשות המקומית.
בקשות עבור תלמידים שלמדו בחינוך המיוחד ועוברים לחינוך הרגיל יוגשו לאחר שפרטיהם יעודכנו במצבת תלמידים בחינוך הרגיל.
נוסף על מילוי הפרטים הנדרשים יש לצרף באמצעות סריקת מסמך רפואי עדכני מהביקור האחרון של התלמיד אצל הרופא המומחה.

 • נוירולוג – במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת בלבד
 • המטולוג – במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר
 • קרדיולוג – במקרה של הפרעת קצב / השתלת קוצב לב / טיפול פולשני של מתן חמצן
 • אנדוקרינולוג – במקרה של סכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר
 • גסטרואנטרולוג – במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום / הפרעת אכילה חמורה
 • אורולוג, נפרולוג – במקרה של צורך בצנתור שלפוחית שתן / הפרעה אורגנית במתן שתן
 • רופא ריאות – במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה בלבד
 • אלרגולוג – במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, ביצים ודגים

מכתבי שחרור מבתי חולים, מסמכים של ביטוח לאומי, תעודת נכות ועוד אינם נידונים בוועדה הבין-משרדית ולכן אין צורך לצרפם.

עבור טיפולים פולשניים:

 • יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה קבוע, תוקף המסמך נכון ל-6 חודשים טרם מועד ההגשה.
 • פירוט מהות המצב הרפואי.
 • פירוט הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

עבור השגחה (שאינה אלרגיה):

יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה קבוע. תוקף המסמך נכון ל-6 חודשים טרם מועד ההגשה

 • פירוט מהות המצב הרפואי
 • פירוט ההשגחה הנדרשת במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי

עבור השגחה לאלרגיה בלבד:

 • יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה – אלרגולוג קבוע. תוקף המסמך נכון ל-12 חודשים טרם מועד ההגשה

שלב שני: החלטת הוועדה

הוועדה הבין-משרדית הינה ועדה משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות ומדי שנה מפורסמים תאריכי פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות.

הוועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט בהתאם לנסיבות העניין ועל פי הקריטריונים שנקבעו תוך הפעלת שיקול הדעת המקצועי לעניין מצבו הרפואי וגילו של התלמיד.

במידת הצורך תתייעץ הוועדה עם הרופא המטפל החתום על חוות הדעת הרפואית, עם כותב חוות הדעת התפקודית או עם המוסד החינוכי.

החלטות הוועדה הבין-משרדית הן על פי הקריטריונים שפורסמו בחוזרי משרד הבריאות ומשרד החינוך ומפורטים במסמך זה. בתום דיוני הוועדה יישלח מכתב תשובה מפורט מטעמה באמצעות המערכת המקוונת. באחריות הרשות המקומית ליידע את הורי התלמיד/ה על אישור זכאות או דחיית הזכאות ובכלל זה, על זכותם לערער.

הוועדה תדון רק בבקשות אשר יוגשו דרך מערכת סייעות ברשות המקומית. כאשר המערכת סגורה לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות באמצעות הדוא”ל או הווטסאפ (WHATSAPP) או כל אמצעי אחר.

הוועדה תדון בבקשות פתוחות אשר עברו בקרת השלמת מסמכים. הוועדה לא תדון בבקשות פתוחות שטרם השלימו מסמכים נדרשים. בקשה שאושרה – יש לעדכן את הורי התלמיד ולהעסיק סייעת בהתאם להיקף הסיוע שאושר.

שלב שלישי: ערעור על החלטת הוועדה

 • בקשה שנדחתה – סיבת הדחייה מפורטת בהחלטה. אם ברשות ההורים מסמך רפואי עדכני אחר המציג החמרה במצב הרפואי, ניתן להגיש ערעור לוועדה הבין-משרדית תוך 45 יום מתאריך דחיית הבקשה.
 • ערעור שני שנדחה – סיבת דחיית הערעור מפורטת בהחלטה. ניתן להגיש ערעור נוסף ואחרון עם מסמכים רפואיים עדכניים ומכתב המעיד על מצבו התפקודי והחינוכי במוסד החינוכי. ערעור זה ידון בוועדת ערר אשר מתקיימת במשרד הבריאות ותשובתה הינה סופית. לא ניתן לערער על תשובת ועדת הערר.
 • ערעור על החלטות הוועדה והשלמת המידע הנדרש על ידי הוועדה, יוגש אך ורק דרך מערכת סייעות. לא יתקבלו ערעורים באמצעות הדוא”ל או הוואטסאפ (WHATSAPP) או בכל דרך אחרת.
  הוועדה תדון רק במסמכים הנדרשים. אין לצרף מכתב מההורים / אישורים מביטוח לאומי / אישור גמלת נכות.
 • ועדת חריגים – הגשת בקשות חדשות לצורך סיוע אשר לא הוגשו במסגרת תאריכי הוועדה השוטפים, עבור תלמידים שמחלתם / מצבם הרפואי התגלה / נוצר ב-60 יום הקודמים להגשת הבקשה, תתאפשר באמצעות מערכת סייעות מדי יום א’ בין השעות 8:00–15:00 אשר יועברו לדיון בוועדה בהתאם.
  אם יוגשו לוועדת החריגים בקשות לתלמידים שמחלתם אינה חדשה אלא מדובר בבקשה שהוגשה באיחור, הוועדה הבין-משרדית תפעיל שיקול דעת ותנהל את הטיפול בבקשות בהתאם.