הסעות חנ”מ

זכאות לחינוך המיוחד, אינה מחייבת מתן שירותי הסעה. הזכאות להסעה ניתנת על פי קריטריונים של משרד החינוך המופיעים בחוזר מנכ”ל קריטריונים המתייחסים לאפיון הלקות של התלמיד כפי שמופיע בהחלטת ועדת זכאות ואפיון.

תלמידי חינוך מיוחד הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן זכאים להסעה וליווי ללא קשר להגבלת מרחק (מגיל 3-21):

  • תלמידים עם פיגור קשה/עמוק וסיעודי;
  • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות;
  • אוטיסטים/ASD;
  • בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש;
  • תלמידים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי;
  • תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב;

כל שאר הלקויות ע”פ הזכאות היא ע”פ החלטות משרד החינוך בחוזרי המנכ”ל המתאימים.

ליווי בהסעה: זכאות למלווה בהסעה בחינוך המיוחד, אינה מחויבת לכל ילד הזכאי להסעה. היא נקבעת על פי קריטריונים המופיעים בחוזר מנכ”ל ואפיון הלקות של התלמיד כפי שנקבע בהחלטת ועדת זכאות ואפיון.

בעקבות בקשות הורים ובהתאם להנחיות משרד החינוך, העירייה תאפשר להורים המעוניינים בכך לבטל את ההסעה שמעמידה העירייה לתלמידי החינוך המיוחד ולקבל החזר הוצאות בסך 887.96 ש”ח לחודש (לתלמידים הזכאים לכך). זאת כפוף לעמידה בכללים המפורטים במסמך ולחתימה על התצהיר.
שימו לב: יש להקפיד על כתב קריא וברור, וכן רצוי לסרוק את המסמך ולא לצלם אותו במכשיר סלולרי נייד.
יש להעביר את המסמך חתום באמצעות פתיחת פנייה למחלקת חינוך מיוחד – הסעות, דרך מרכז שירות לתושב.
לנוחיותכם, מצורף בזאת קישור ישיר לפתיחת פנייה: לחץ כאן

תצהיר הורים לתלמידי חנ”מ הזכאים לליווי בבקשה להסיע את ילדיהם ולקבל על כך החזר הוצאו