פניות בנושא רישום

*הבהרה בנושא עדכון כתובת תושב קיים

מיועד לתושבים המעתיקים את מגוריהם בתוך העיר.

שימו לב: שינוי כתובת זה יהיה אך ורק במערכות אגף החינוך ולא יועברו למשרד הפנים, עדכון במשרד הפנים עליכם לבצע בעצמכם.

שינוי הכתובת במערכת הממוחשבת של אגף החינוך יאפשר ביצוע רישום ובהמשך גם שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה.

לצורך ביצוע שינוי הכתובת באגף החינוך באופן מקוון, אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם שאותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת:

  • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש.

 

לאחר מילוי טופס שינוי כתובת עם המסמכים הנדרשים, החומר יועבר באופן מקוון לבדיקה במחלקת רישום. אם החומרים תקינים תקבלו בדוא”ל, לכל האוחר תוך 14 ימי עסקים, אישור שהינכם יכולים להיכנס למערכת ולבצע רישום. אם החומרים אינם תקינים תקבלו דוא”ל להשלמת מסמכים.

נוהל “ועדת מעברים” מחצית א’ – תשפ”ד עבור בקשות מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות

מועד הגשת הטפסים ועדה רשותית שליחת תשובות להורים
22/11/23-15/11/23 27/11/23-23/11/23 30/11/23

נוהל “ועדת מעברים” מחצית ב’ – תשפ”ד עבור בקשות מעבר בין בתי ספר בתוך הרשות לשנת הלימודים הבאה

מועד הגשת הטפסים ועדה רשותית שליחת תשובות להורים
20/4/24-7/4/24 18/5/24-5/5/24 20/5/24
* בקשות המעבר הינן לשנת הלימודים הבאה תשפ”ה

שלבי הגשת הבקשה

  1. ההורים יפנו לביה”ס לעדכן על רצונם לבקשת מעבר. ביה”ס יקיים פגישה עם התלמיד והוריו על מנת למצות את האפשרויות החינוכיות הקיימות עבור התלמיד בביה”ס.
  2. אם ביה”ס מיצה את התהליך החינוכי ויש צורך בדיון בבקשה במסגרת ועדת מעברים רשותית, ביה”ס יגיש את חוות הדעת המקצועית (ע”ג טופס ייעודי) וייתן להורים קישור להגשת בקשת מעבר באתר העירייה.
  3. ההורים יצרפו לבקשה טופס ויתור סודיות חתום על ידם.
  4. ועדת מעברים תתכנס במועד הנ”ל בראשות מנהלת מחלקת בתי ספר והגורמים הרלוונטיים על פי צורך, פיקוח, מנהל/מנהלת ביה”ס, פסיכולוג/יועץ ביה”ס.
  5. ביה”ס הקולט יקלוט את התלמיד רק לאחר אישור בכתב מאגף החינוך.
  6. ניתנת הזכות לערער בדבר החלטת הרשות למר חיים יעקב, משרד החינוך, מחוז חיפה.