סייעות

חלק מהתלמידים עם הצרכים המיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד מקבלים תמיכה מסוג סייעת כחלק מהמענה הכולל לצורכיהם הייחודים. בדף זה תוכלו לקרוא על תפקידיה של הסייעת כחלק מהצוות החינוכי, על אופן הקצאת שעות הסייעות, סוגי הסייעות ועוד.

שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים במסגרות החינוך המיוחד מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תוכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של התלמיד ולצרכיו.

שירותי התמיכה, והסייעת בכללם, הם חלק מהאמצעים הננקטים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים הנקבעים בתוכנית החינוכית היחידנית של התלמיד לשם קידומו מבחינה תפקודית, חברתית ולימודית.

הסייעת כחלק מהצוות החינוכי

הסייעת במסגרות החינוך המיוחד מלווה את כלל הכיתה במסגרות החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר רגילים, והיא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שבו היא מועסקת. בחלק ממסגרות החינוך המיוחד יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות כדי לבצע את מכלול המשימות הנדרשות. תלמידים מסוימים עם מוגבלויות מורכבות, הנמצאים בתוכנית השילוב, זכאים לתמיכה של סייעת. סייעת זו היא חלק ממערך התמיכה הכולל, והיא ניתנת לתלמיד אם נמצא כי רמת התפקוד שלו מחייבת זאת.

הקצאת שעות הסייעות

קיימת הבחנה בין מתכונת ההקצאה של שעות הסייעות בהתאם לסוגי הסייעות:

 • סייעות כיתתיות – שעות סייעת המוקצות באופן אוטומטי למסגרות החינוך המיוחד.
 • סייעות תגבור מוסדיות – שעות סייעת המוקצות מהמחוז למסגרות או לכיתות של החינוך המיוחד על פי שיקול דעתו של המחוז.
 • סייעות לתלמידים משולבים – שעות סייעת המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים.

הסייעות מועסקות בכל ימי הלימודים המתקיימים במוסד החינוכי במהלך שנת הלימודים וכן בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגים.

שלושת רובדי הסיוע של הסייעת

תפקידיה של הסייעת במסגרת החינוכית באים לידי ביטוי בשלושה רבדים:

 • סיוע ברובד התלמיד הבודד
 • סיוע ברובד הכיתה
 • סיוע ברובד בית הספר בכללותו

הדגשים הספציפיים של תפקידי הסייעת מבוססים על המדיניות החינוכית והטיפולית של המסגרת שהיא מועסקת בה, בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה.

פירוט תפקידיה של הסייעת

 • הגשת עזרה פיזית לתלמידים המתקשים בניידות וזקוקים לעזרה במעברים, בשימוש בשירותים, באכילה ובהלבשה.
 • סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמידים.
 • סיוע לצוות ההוראה בהקניית מיומנויות לתלמידים ובתרגולן.
 • ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים במסגרת החינוכית בשעות הלימודים ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו.
 • סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים.
 • מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר.
 • דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו ולשלומו.
 • טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בזמן הפעילות בחצר ובכיתה ובזמן פעילויות המתקיימות מחוץ לבית הספר.
 • קבלת התלמידים בבואם למסגרת החינוכית והבאתם לכיתות, ליווי התלמידים להסעות בתום יום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב.
 • מעורבות בחיי בית הספר או הגן.
 • עזרה למורה או לגננת בכיתה בהכנת החומר ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה.

לפרטים נוספים ראו חוזר מנכ”ל עא/10(א),2011 סעיפים 1 ו-2