תקנון הספרייה לכלל הקוראים והמבקרים


תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

מבנה הספרייה הוא רב תכליתי ומיועד לקהל המחפש מקום שקט ללימודים או עבודה במחשב בשעות הבוקר ואחר הצוהריים. הספרייה מיועדת לשמש מקום מפגש למשפחות ומרכז לפעילות תרבותית לקהילה כמו שעת סיפור והרצאות.

הספרייה הינה מקום מפגש תרבותי וחברתי עבור כל מבקר מבלי העדפה כזו או אחרת.

א. כללי התנהגות


על מנת לשמור על סביבה בטוחה ומזמינה לקריאה, ללמידה ולפעילויות אחרות, הספרייה מחייבת את כלל המבקרים לשמור על הכללים הבאים:

 • מבקרים המגיעים לספרייה באופניים או בקורקינטים (גלגליים) יחנו אותם מחוץ לספרייה.
 •  לא תותר התניידות בספרייה באמצעות גלגיליות/רולס בליידס.
 •  חל איסור לשחק בשטח הספרייה במשחקי כדור.
 •  מותר להיכנס לספרייה עם תיק מחשב נייד ו/או תיק ארנק. כל יתר התיקים יאוחסנו בדלפק הקבלה.
 •  אסורה כניסת בעלי חיים, פרט לכלבי נחייה.
 •  יש לשמור על רכוש הספרייה ולעשות בו שימוש באופן אחראי.
 •  מבקרים בעלי צרכים מיוחדים יכולים לבקש את עזרת הצוות.
 •  חל איסור על הכנסת מזון ושתייה לשטח הספרייה. יש להפקיד בדלפק הקבלה.
 •  יש לשמור על תאי השירותים נקיים.
 •  יש לשמור על שקט בשטח הספרייה, כדי שלא לפגום בחוויה של מבקרים אחרים.
 •  חל איסור על ביצוע שיחות טלפון בשטח הספרייה. על הטלפון הנייד להיות במצב שקט.
 •  התנהגות המפריעה לפעילות תקינה של הספרייה, של הצוות או של מבקרים אחרים בספרייה אשר כוללת הטרדה, התנהגות מאיימת, שימוש בשפה מגונה או פוגענית או בתנועות מגונות או פוגעניות – תביא להרחקה מהספרייה. מובהר כי לצוות הספרייה עומדת הזכות לדרוש ממבקרים שאינם מתנהגים על פי כללי הספרייה לעזוב את שטח הספרייה.
 •  חל איסור לעשן בכל שטח הספרייה, לרבות בשטח החיצוני הצמוד לדלת הכניסה.
 •  דלתות הספרייה יינעלו רבע שעה לפני סגירתה. אנא היערכו בהתאם.
 •  ילד שגילו פחות מ-6 מחויב להגיע לספרייה בליווי הורה ולהישאר בהשגחה שלו במהלך כל הביקור.
 •  אין להשאיר חפצים וציוד אישי בלי השגחה.
 •  חל איסור על צילום והקלטה בשטח הספרייה ללא אישור מראש.
 •  צוות העובדים בספרייה ו/או העירייה לא יהיו אחראים על ציוד אישי של מבקרים ולא יישאו בכל תמורה בגין גנבה ו/או אובדן.

ב. הרשמה לספרייה

 • תושבי חריש זכאים להירשם לספרייה במחיר שנתי של 60 ₪ למשפחה.
 •  בעת הרישום יש להציג תעודת זהות וספח עם כתובת מעודכנת בחריש.
 •  פתיחת מינוי לילד שגילו פחות מ-18 תתאפשר רק בנוכחות הורה.
 •  למנויי הספרייה תהיה הרשאה להיכנס לספרייה הדיגיטלית באמצעות מספר קורא.
 •  מינוי לספרייה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

ג. שאילת ספרים

 •  שאילת ספרים תתאפשר רק לבעל מינוי בתוקף.
 •  בעל מינוי רשאי לשאול/להחזיק 4 ספרים בו בזמן.
 •  משך שאילת כל ספר הוא 30 ימים.
 •  חל איסור להעביר ספרים ממנוי למנוי מבלי ליידע את הספרייה. השאלת ספרים תיעשה רק על ידי צוות הספרייה.

ד. החזרה ואי החזרה של ספרים מושאלים

 •  יש להחזיר את הפריטים במצב תקין.
 • עבור ספר שאבד או הוחזר במצב פגום, יידרש הקורא לרכוש עותק חדש של הספר.
 •  לא יתקבלו עותקים יד שנייה ו/או פגומים. הספרנית תאשר את קבלת הספר החלופי.
 •  היה והמנוי לא רכש עותק חדש לספרייה, הוא יידרש במתן פיצוי מוסכם לספרייה בגובה מחיר ספר חדש (לפי מחירו הקטלוגי בלבד).
 •  היה ומנוי לא פעל בהתאם לאמור, תהא הספרנית רשאית להשעות את המינוי שלו לתקופה של עד 60 ימים לפי שיקול דעתה.

ה. הארכה של תקופת ההשאלה

 •  הארכת תקופת ההשאלה לפריט תתבצע בדלפק או באתר האינטרנט.
 •  לא ניתן לבצע הארכה של תקופת ההשאלה במקרים הבאים:
  •  הפריט מבוקש/הוזמן ע”י קורא אחר.
  •  זמן ההחזרה של הפריט חלף (לא ניתן להאריך השאלה בדיעבד).

ו. הזמנת ספרים להשאלה

 • אפשר להזמין ספרים בדלפק הספרייה, בטלפון או באתר האינטרנט.
 •  לא ניתן להזמין ספר שאינו להשאלה (אלבומים, ספרי עיון וכד’).
 • כאשר ספר שהוזמן הוחזר לספרייה תישלח למזמין הודעה.
 • הספר יישמר למזמין עד 5 ימים מיום ההודעה.
 • לא ניתן יהיה להאריך את תקופת שמירת הספר ביותר מ-5 ימים.
 •  ספר שהוזמן ולא יושאל עד ליום ה-5, יועבר למזמין הבא בתור או יוחזר למדפים.

ז. איחור בהחזרת ספר מושאל


הספרייה מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של איחור בהחזרת ספרים. דבר זה פוגע במנויים אחרים.

הסנקציות בגין איחור בהחזרת ספרים לספרייה:

איחור ראשון

 •  ביום השלישי של האיחור – ייחסם המינוי וייפתח לאחר יומיים מיום החזרת הספר.
 •  אם הספר יוחזר לאחר תקופה העולה על 3 ימים – המינוי ייפתח לאחר 5 ימים מיום החזרת הספר.
 •  אם הספר יוחזר לאחר תקופה העולה על שבועיים – המינוי ייפתח לאחר 10 ימים מיום החזרת הספר.
 •  מובהר כי בזמן חסימת המינוי לא תתאפשר כלל השאלת ספרים. גם אם למנוי נותרה יתרת השאלת ספרים (המנוי לא מחזיק יותר מ-4 ספרים).

 

איחור שני

 •  כבר ביום הראשון של האיחור – ייחסם המינוי ולא ניתן יהיה לבצע כל פעולה של השאלת ספרים למשך 4 ימים.
 •  אם הספר יוחזר לאחר תקופה העולה על 3 ימים – המינוי ייפתח לאחר 10 ימים מיום החזרת הספר.
 •  אם הספר יוחזר לאחר תקופה העולה על שבועיים – המינוי ייפתח לאחר 20 ימים מיום החזרת הספר.
 •  מובהר כי בזמן חסימת המינוי לא תתאפשר כלל השאלת ספרים. גם אם למנוי נותרה יתרת השאלת ספרים (המנוי לא מחזיק יותר מ-4 ספרים).

 

כל איחור נוסף יכפיל את תקופת חסימת המינוי בהתאם למניין ימי האיחור.

סייג


מנוי הסבור כי יש לו סיבות מוצדקות לאי-החזרת הספר במועד הקבוע והוא מבקש להסיר את החסימה רשאי לפנות בעניין זה בכתב אל מנהלת הספרייה באמצעות דוא”ל וזאת בתוך 3 ימים ממועד חסימת המינוי.

על החלטת מנהלת הספרייה ניתן לערער לפני מנהלת אגף פנאי וקהילה.

ח. נגישות

 •  אנו מכבדים כרטיס פטור מתור, תינתן קדימות למציגי כרטיס זה במתן שירות.
 •  מבנה הספרייה מונגש לבעלי קשיי התניידות.
 •  בכל סיוע ניתן לפנות לצוות העובדים בספרייה.

ט. התנהלות בעת אירוע בעל אופי בטיחותי/ביטחוני

 • בהישמע אזעקה עולה ויורדת, יש להתפנות מייד למרחב המוגן בהתאם לשילוט.
 •  במקרה של רעידת אדמה:
  •  יש להתפנות לשטח פתוח.
  •  אם לא ניתן להתפנות לשטח פתוח, יש להתרחק מחלונות, מכבלי חשמל, עציצים וריהוט שעלול ליפול. כמו כן, יש לגונן על הראש.
 •  במקרה של שריפה יש להתפנות מהמבנה.

 

ניתן לפנות לצוות העובדים עבור קבלת סיוע, וגם המלצות 😊

בברכה קריאה מהנה,

צוות הספרייה העירונית