העירייה התקינה עמדה שלישית להטענת רב-קו במרכז עמית שברחוב טורקיז 3.

העמדה מצטרפת לשתי עמדות נוספות: בשד' ההגשמה 26 שבשכונת הפרחים וברחוב תנופה 7 שבשכונת מעו"ף.

ניתן להטעין את הרב-קו באשראי או במזומן ולהאריך את תוקף הכרטיס באמצעות סריקת הברקוד.

בעתיד מתוכננות עוד עמדות הטענה ברחבי העיר.