חדשות טובות להורי ילדי הצהרונים העירוניים בגנים ובכיתות א'-ב':

בהתאם להחלטת משרד החינוך, אתם זכאים להנחה של 244 שקל לחודש לכל ילד בגין החודשים ספטמבר עד דצמבר. ההנחה בגין חודשים ספטמבר ואוקטובר תקוזז מהתשלום על חודש נובמבר על ידי חברת קיטו-מרום (התשלום בגין חודשים אלה כבר חויב). ההנחה תתעדכן באופן אוטומטי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת קיטו מרום בטל' 09-8344840.