היכונו לקראת פתיחת רישום לשנה"ל תש"פ-

הרישום יחל ביום שני א' בשבט התשע"ט , 7.1.18 ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט,  27.1.18

**כתובת עדכנית של ההורים, בספח תעודת הזהות, בעיר חריש הנה תנאי הכרחי לביצוע רישום- נא היערכו בהתאם.