בימים אלה הרשות פועלת להתאמה ואישור שינויי תנועה במעברי החציה בסמוך למוסדות החינוך - במוקדים ספציפיים בהם נדרשים כיום שינויים.
ההליך מתנהל מול משרד הבינוי והשיכון על מנת להנגיש את התנועה במוקדים אלה בצורה המיטבית.