תושבים נכבדים 

הרישום לגנים ולמוסדות החינוך ממשיך עד ה30/3.