הורים, שימו לב:

חריש קולטת משפחות צעירות כל הזמן והעירייה פותחת חלון רישום נוסף להסעות ולצהרונים העירוניים עבור הורים שלא נרשמו בתקופת הרישום שהסתיימה לפני תחילת שנת הלימודים.

ההרשמה תהיה פתוחה מהיום (יום א', 13.9) בשעה 13:00 ועד ליום ה' (24.9) בשעה 16:00. ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי. תשובה על הרשמה להסעות וקבלה לצהרונים תישלח לנרשמים ביום 1.10.20. ההצטרפות להסעות ולצהרונים לתלמידים שאושרה הרשמתם תהיה החל מיום 11.10.20.

ההרשמה והפרטים המלאים בקישור- https://did.li/BQDNf