אושרה הקמתה של ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

בפברואר 2024 תפוזר הוועדה המיוחדת. הסמכות המחוזית תועבר לידיה של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה

בישיבת מועצת העיר אושרה הקמתה של וועדה מקומית לתכנון ולבנייה, שתחליף את הוועדה המיוחדת שפועלת בחריש מאז הקמת העיר.

הוועדה המיוחדת היא גוף ייחודי בנוף המוניציפלי בישראל, שמחזיקה בסמכויות של ועדה מקומית וגם ועדה מחוזית. הייחודיות שלה היא שסמכויותיה מאפשרות לה לקצר באופן משמעותי תהליכים ביורוקרטיים של תכנון ובנייה בפרויקטים רחבי היקף שמשפיעים על האזור כולו.

פעילותה של ועדה מיוחדת היתה תנאי הכרחי להקמתה של עיר חדשה, ובלעדיה לא ניתן היה לקדם במהירות יחסית תוכניות גדולות כמו הקמת כביש הגישה החדש לחריש, שכונת “חריש דרום” שמשלבת תעסוקה, תעשייה ומגורים, תוכנית מתאר כוללת ועוד.

זו הסיבה שבשנת 2021 פעלה העירייה להאריך בשנתיים נוספות את פעילותה של הוועדה המיוחדת, והצליחה בכך.

בפברואר 2024 תפוזר הוועדה המיוחדת ותתחיל לפעול בחריש ועדה מקומית שתוקם על ידי העירייה ותהיה תחת סמכותה. בין שאר הסמכויות, באמצעות הוועדה המקומית תוכל העירייה להפעיל אמצעי אכיפה נגד מפגעים שונים. הסמכות המחוזית שיש כיום בידיה של הוועדה המיוחדת תועבר לידיה של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה.

בישיבת מועצת העיר הערב תעלה העירייה להצבעה אישור הקצאות של מגרשים להקמת שני בתי כנסת חדשים.

מדובר בבית כנסת בגודל של כ-440 מ”ר בשכונת מעו”ף לעמותת “מלכות שלום חריש”, ובבית כנסת נוסף בגודל שכ-300 מ”ר ברחוב גפן (שכונת החורש) לעמותת ביתא ישראל.

בימים אלה נמצאים בהליכי הקצאה (בשלבים שונים) מגרשים ליותר מ-30 בתי כנסת ברחבי העיר, ו-5 עמותות כבר קיבלו את אישור משרד הפנים להקמת בתי כנסת על מגרשים שהוקצו להן על ידי העירייה.