אירועי הזיכרון והעצמאות ועדכונים נוספים

הרבה מידע ועדכונים שכדאי לדעת בגיליון מס' 20 של "קורה בחריש – מידע ועדכונים מעיריית חריש". בפנים: קישור למהדורה הדיגיטלית
https://digitaler.cld.bz/harish/harish36

https://digitaler.cld.bz/harish/harish36