בחריש תוצב תחנה קבועה לניטור אוויר!

המשרד להגנת הסביבה נענה לדרישות העירייה והוחלט להציב בחריש תחנה קבועה לניטור אוויר

בעקבות מפגעי הריח שמהם סובלים כולנו מפעם לפעם דרשתי מהמשרד להגנת הסביבה להציב בחריש ניידת לניטור אוויר. התכנון הראשוני היה להציב תחנה ניידת ולכן ביקשנו לבחון מיקומים אופציונליים, אך בסיור שערכתי היום עם אנשי המקצוע של המשרד הם הגיעו למסקנה כי עדיף להציב תחנה קבועה ובשכונת הפרחים דווקא.

עם הנימוק קשה להתווכח: השכונה ממוקמת במקום הגבוה ביותר בעיר, כך שהמדדים ממנה ייצגו את איכות האוויר בחריש בצורה המדויקת ביותר.

היתרונות בהצבת תחנה קבועה על פני תחנה זמנית גדולים:

  • התחנה תנטר את איכות האוויר בחריש באופן רציף 24 שעות ביממה.
  • ניתן לראות באמצעותה מגמות של איכות האוויר בעיר לאורך זמן.
  • ניתן לערוך השוואה בין הנתונים בחריש לבין תחנות ניטור אחרות בסביבה.
  • כאשר יש חריגה באיכות האוויר – ניתן לדעת האם מדובר באירוע מקומי או ארצי.

אנשי המשרד להגנת הסביבה, בראשות ד”ר לבנה קורדובה-ביז’ונר הממונה על המערך הארצי לניטור אוויר, המליצו שהתחנה תוצב על גג מבנה ציבורי, ובעדיפות מוסד חינוכי (רוב התחנות בישראל מוצבות מעל גני ילדים או בתי ספר), משום שהאוכלוסייה הרגישה ביותר לאיכות האוויר היא ילדים.

סוכם שהמיקום הסופי להצבת התחנה ייבחן על ידי אגף ההנדסה של העירייה.

תודות לאנשי המשרד להגנת הסביבה על שיתוף הפעולה ולחבר המועצה גיל פישר על הירתמותו לקידום הנושא.

נמשיך לפעול כדי לוודא שתחנת הניטור תוצב בחריש מהר ככל הניתן.

לכולנו מגיע לנשום אוויר נקי!

בחריש תוצב תחנה קבועה לניטור אוויר
בחריש תוצב תחנה קבועה לניטור אוויר