בין יתר יתרונות תקציב עיריית חריש לשנת 2020: גידול של כ-23 מיליון שקל בהשקעות בחינוך

התקציב לשנת 2020 עומד השנה בסימן "עולים קומה" ומשקף את היערכותה הנרחבת של העירייה לעליית קומה בכל התחומים. העירייה משקיעה כ-78 מיליון שקל בתחום החינוך, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בהקמת 20 גני ילדים ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים

78,592,568 שקל. זה הסכום שמשקיעה עיריית חריש השנה בתחום החינוך. מדובר בגידול של כ-23 מיליון שקל משנת 2019, שבה תקציב החינוך היה כ-55 מיליון שקל. בגני הילדים משקיעה העירייה בשנת 2020 כ-38 מיליון שקל, כ-13 מיליון שקל יותר מאשר בשנת 2019. בבתי הספר משקיעה העירייה השנה כ-21 מיליון שקל, לעומת כ-18 מיליון שקל בשנת 2019. במסגרת ההשקעות בחינוך תפעיל השנה העירייה עוד 20 גני ילדים ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים המצוידים במיטב האבזור.

עוד מההשקעות בתחום החינוך: בתכנית ניצנים – הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים – משקיעה העירייה השנה כ-16 מיליון שקל, גידול של 65% משנת 2019 אז הושקעו בתכנית ניצנים כ-10 מיליון שקל בלבד. השקעה זו מאפשרת בין היתר מתן שירות צהרונים במחירים חסרי תקדים להורים בחריש. בתחום הסייעות האישיות והרפואיות חל גידול של 148% לעומת שנת 2019: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-1.5 מיליון שקל לעומת 600 אלף שקל בלבד בשנה שעברה.

עולים קומה בכל התחומים

תקציב עיריית חריש 2020 עומד בסימן “עולים קומה”. התקציב משקף את היערכותה הנרחבת של העירייה ועבודת העומק שנעשתה לעליית קומה בכל תחומי הפעילות המוניציפליים. ואכן, תקציב העירייה לשנת 2020 עומד על כ-191 מיליון שקל לעומת תקציב השנה החולפת שעמד על כ-158 מיליון שקל.

אחד התחומים שבהם בולטת עליית הקומה של העירייה היא הפעלת הקייטנות. מדובר בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ שבהם תשקיע העירייה השנה כ-1.2 מיליון שקל לעומת 860 אלף שקל בשנה הקודמת, גידול של 49%. פעילות אירועי ספורט וחוגים צפויה לגדול השנה בלא פחות מאשר 84%: כ-3.6 מיליון שקל השנה לעומת כ-2 מיליון שקל בשנת 2019. בתחום הנוער (פעילויות נוער בחופשים, טיולים וסיורים לבני נוער ועוד) הגדילה העירייה את השקעתה בשנת 2020 בכ-65% ותשקיע בו כ-2.2 מיליון שקל.

בסך הכל תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט הוא כ-9.5 מיליון שקל בשנת 2020, גידול של 27% לעומת שנת 2019. השקעה זו כוללת בין היתר את הרחבת החוגים והפעילויות בהתאם לגודל האוכלוסייה ולצרכים בשטח, פתיחת ספרייה קהילתית, פתיחת אולפן תעסוקתי, הקמת יחידה לנוער בסיכון ועוד.

גידול של 90% בהשקעה בפינוי אשפה

בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העירייה בשנת 2020 כ-21 מיליון שקל, גידול של 42% לעומת ההשקעה בשנת 2019 שעמדה על כ-15 מיליון שקל. כך, למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-5.2 מיליון שקל, גידול של 90% מהשנה הקודמת. עוד במסגרת השקעות העירייה בתחומים אלה בשנת 2020: תפעול ואחזקת שמונה פארקים ושטחים ציבוריים חדשים בנוסף לפארקים הקיימים ובהם פארק מנגלים, גינת כלבים, מגרש קט רגל מקצועי, חווה קהילתית וכיכרות; שיפוץ מסתורי האשפה והוספת פינות מחזור במרקם הוותיק של שכונת גמלא, הקמת חווה מטאורולוגית לחיסכון במים ועוד.

ראש העיר, יצחק קשת: “התקציב נבנה על פי המדיניות שאני מוביל יחד עם חברי מועצת העיר: להיות עיר מובילה בכלל השירותים הניתנים לתושביה, ובעיקר בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. הכנת תקציב בחריש אינה דבר פשוט כלל וכלל. כעיר בבנייה השונה מערים אחרות אנו נדרשים לצפות מראש את התקדמות אכלוס העיר, את כמות התלמידים הצפויה בכל שכבת גיל, את מוסדות החינוך שיש להקים ואת גיוס הצוותים, וזאת כדי להיות ערוכים ומוכנים לקליטתם המיטבית. כ-70 אחוז מתקציב הפעולות של המועצה מושקע באופן ישיר בילדים ונוער, מה שהופך את חריש לעיר אטרקטיבית למשפחות צעירות. כך גם בכל שאר התחומים. לשם כך התגייס הצוות המקצועי של העירייה ועל פי תחשיבים לכל תחום ולכל פעולה נבנה התקציב”.

תקציב 2020
תקציב 2020