בשנה הבאה: בית ספר ממלכתי-תורני בפרחים

בשנת הלימודים הקרובה תפתח העירייה בית ספר ממלכתי-תורני חדש בשכונת הפרחים. בית הספר יקלוט תלמידים ותלמידות מהשכונות מעו"ף, בצוותא והפרחים

בשנת הלימודים הקרובה תפתח העירייה בית ספר ממלכתי-תורני (יסודי) חדש בשכונת הפרחים!

בבתי הספר הקיימים – כנפי רוח בנים וכנפי רוח בנות – כבר אין מקום לקליטת כל התלמידים. בשל הביקוש הרב, שיטת הרישום לבתי הספר היסודיים מהזרם הממלכתי-תורני תשתנה. החל משנת הלימודים הקרובה יקלטו בתי הספר כנפי רוח בנים וכנפי רוח בנות תלמידים חדשים משכונות אבני חן והחורש, ובית הספר החדש יקלוט תלמידים חדשים מהשכונות בצוותא, הפרחים ומעו”ף.

כמו בתי הספר כנפי רוח – גם בית הספר החדש יתחיל את דרכו עם כיתות נפרדות לבנים ובנות.

חשוב להדגיש שהשינוי לא נוגע לתלמידים משכונות מעו”ף, הפרחים ובצוותא שלמדו השנה בבתי הספר כנפי רוח, והם ימשיכו ללמוד בבתי הספר הוותיקים.

המבנה המיועד לבית הספר החדש מוקם בימים אלה בכניסה לשכונת הפרחים.

אנו מזכירים שוב שהרישום למוסדות החינוך לשנת הלימודים הקרובה מתחיל כבר מחר. פרטים מלאים באתר העירייה.

הדמיה: אליקים אדריכלים
הדמיה: אליקים אדריכלים