גביית אגרת השמירה בחריש תתחיל רק בספטמבר

אגרת השמירה תממן את הפעלת הסיור העירוני ואת הפעלת "מוקד רואה" עירוני 24 שעות ביממה. העירייה נדרשה על ידי המשרד הפנים לגבות אגרת שמירה עבור כל שנת 2020, אך ראש העיר דחה פעמיים את מועד תחילת הגבייה לספטמבר

גביית אגרת השמירה בחריש תתחיל רק בספטמבר, ותממן את הפעלת הסיור העירוני לא כולל אבטחת מוסדות חינוך שתמומן ממקורות תקציביים אחרים, ואת הפעלת “מוקד רואה” עירוני 24 שעות ביממה.

המשך סיוע משרד הפנים במימון הוצאות האבטחה מותנה בגביית אגרת שמירה. על פי דרישת משרד הפנים, גביית אגרת השמירה אמורה היתה להתחיל כבר בשנה שעברה. תהליך העברת חוק העזר ברשומות הסתיים רק במרץ השנה ואז היתה אמורה להתחיל הגבייה עבור שנת 2020 כולה. בעקבות פרוץ משבר הקורונה, החליט ראש העיר יצחק קשת לדחות את הגבייה בשלושה חודשים. בחודש יוני, לנוכח המצב הכלכלי, החליט ראש העיר לדחות את הגבייה בשלושה חודשים נוספים וכן שלא לחייב באופן רטרואקטיבי אלא רק עבור ספטמבר והלאה.

גובה היטל השמירה הינו 2.64 שקל למ”ר לשנה לנכס (הן למבני מגורים והן למבני בתי עסק). לפי חישוב זה, לדוגמה, המס לנכס בשטח של 100 מ”ר יעמוד על 264 שקל לשנה.

מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה, מורדי בן שמעון: “גביית אגרת השמירה תאפשר לעירייה לשנות את תפיסת האבטחה בחריש במגוון היבטים, שאחד מהם הוא איוש מוקד המצלמות של העירייה 24 שעות ביממה. נוכל לממן את אחזקת המצלמות, להתקן מצלמות חדשות, לממן את פעילות הסיור העירוני ולתגבר אותה – ובכך לשפר את הביטחון האישי בחריש”.

אגרת השמירה
אגרת השמירה