הארכת התקנות המגבילות את הפעילות והנחיות חדשות

הממשלה אישרה תקנות חדשות והאריכה את תוקף ההנחיות המגבילות את היציאה מהבית למרחב הציבורי ואת פעילות מקומות העבודה עד ליום ראשון, 18.10.2020. בנוסף האריכה הממשלה את תקף ההנחיות המגבילות את הטיסות לחו"ל, עד ליום חמישי, ה-15.10.2020

הממשלה אישרה תקנות חדשות והאריכה את תוקף ההנחיות המגבילות את היציאה מהבית למרחב הציבורי ואת פעילות מקומות העבודה עד ליום ראשון, 18.10.2020. בנוסף האריכה הממשלה את תוקף ההנחיות המגבילות את הטיסות לחו”ל, עד ליום חמישי, 15.10.2020.

במסגרת זו, אושרו ההנחיות הבאות:

 • ניתן לצאת מהבית למרחק העולה על 1,000 מטר למטרת השתתפות בחתונה, ברית והלוויה של בן משפחה קרוב, של המתחתנים ושל עורך החתונה, ובכפוף למגבלת ההתקהלות.
 • ספורטאי מקצועי יכול לצאת לאימוןן.

בנוסף, עדיין חלות ההגבלות הבאות:

 • יציאה מהבית – חל איסור לצאת מהבית למרחק של מעל 1,000 מטר מלבד מקרים חריגים. יודגש כי גם בטווח זה חל איסור לשהות במקום שאינו מקום המגורים למעט המקרים שהוגדרו בתקנות.
 • יציאה מתחומי היישוב – חל איסור לעבור בין יישובים, גם אם מדובר בפעילות חיונית, אלא אם כן לא ניתן לבצעה בתחום היישוב.
 • קבלת קהל – חל איסור לפתוח עסקים לקבלת קהל מלבד שירותים ומוצרים חיוניים.
 • מקומות עבודה – חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט מקומות עבודה שנקבעו ככאלה המספקים שירות קיומי או חיוני, ולמעט כניסת עובדים שנדרשים לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.
 • פעילויות חינוכיות – מערכת החינוך כולה סגורה למעט מסגרות שבהן הותר המשך פעילות כמו מסגרות החינוך המיוחד. אם מתאפשרת למידה מרחוק – ניתן לקיימה.
 • יציאה מהארץ – יציאה למטרת נסיעה לחו”ל מותרת לכל מי שרכשו כרטיסי טיסה עד לתאריך 25.09.2020. הרוכשים מעבר למועד זה לא יוכלו לממש את כרטיס הטיסה שירכשו, אלא אם כן קיבלו היתר מיוחד ממשרד התחבורה. תוקף הנחיה זו יפוג ביום חמישי בחצות, ב-15.10.2020.
 • התקהלות – במקומות בהם מותרת השהייה – עד 20 איש בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה.
 • תפילות – ניתן לקיים תפילות בשטח פתוח בלבד וברדיוס של עד 1,000 מטר מהבית, בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 אנשים ולשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • הפגנות – פג תוקף ההגבלה לפיה ניתן לצאת להפגנה עד 1,000 מטר מהבית.

לכל המידע וההנחיות: https://www.oref.org.il/12605-17024-he/Pakar.aspx

הנחיות ומגבלות קורונה
הנחיות ומגבלות קורונה