הודעה להורי ילדי הגנים ובתי הספר התורניים בעניין תקצוב מנות בד”ץ בצהרונים

לצערנו, משרד החינוך ביטל השנה את השתתפותו בתקצוב מנות בכשרות בד”צ עבור צהרונים עירוניים במוסדות חינוך שאינם חרדים. לכן התשלום שמועבר ממשרד החינוך לתקצוב מנות בצהרונים עבור מוסדות הלימוד שבהם לומדים ילדיכם הינו עבור מנה בכשרות רגילה בלבד.

מאז התקבלה ההודעה עשה אגף החינוך בעיריית חריש מאמצים רבים לבטל את ההחלטה, או לחילופין להשיג תקצוב ממשלתי עבור כשרות בד”צ, אך לשווא.

מצאנו כי ניתן לממן כשרות בד”צ על ידי העברת תקציב אחד משני החוגים / העשרה נוספת שכבר נגבה בתשלומי ההורים. יודגש כי משמעות הצעד היא שאחד משני החוגים/העשרה נוספת לא יתקיים במהלך השנה.

על מנת לקדם את ההצעה נדרש כי כל ההורים יביעו את הסכמתם למהלך במכתב חוזר דרך מנהלי בתי הספר/הגננות עד ליום 11.10.20. יודגש שבהעדר הסכמת כל ההורים לא ייערך כל שינוי בתוכנית החוגים/העשרה נוספת, והמנות שיוגשו יהיו בכשרות רגילה.

בברכת בריאות איתנה ובתפילה לחזרה מהירה לשגרה.

אגף החינוך

עיריית חריש