הופקדה התוכנית להקמת שטחי התעסוקה ב”חריש דרום”

תוכנית הבינוי של "חריש דרום" הופקדה ביום חמישי (31.12.20) בוועדה לתכנון ובנייה. ראש העיר תמך בהפקדת התכנית רק לאחר שמשרד הבינוי הסכים לדרישתו לכרוך את קידום התכנית בתחילת ביצוע כביש גישה נוסף לחריש, ולקדם את שיווקי השטחים למסחר ותעסוקה לפני שיווקי

בשעה טובה: הופקדה בוועדה לתכנון ובנייה התב”ע (תוכנית בינוי עיר) של השכונה העתידית “חריש דרום”, שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעסוקה גדולים.

ראש עיריית חריש, יצחק קשת, תמך בקידומה של התוכנית רק לאחר שמשרד הבינוי קיבל את דרישתו שלא לאפשר מתן היתרי בנייה למגורים בשכונה העתידית לפני תחילת ביצוע העבודות של כביש הגישה הדרומי לחריש (כביש 611 בחלק שיחבר את ‘חריש דרום’ לכניסה החדשה לחריש).

שכונת “חריש דרום” תוכננה בראייה מתקדמת של עירוב שימושים, והיא משלבת שטחי תעסוקה ומסחר עם שטחי מגורים. בשכונה מתוכננים לקום אזור תעסוקה, לצד בנייני מגורים המשולבים עם קומות של מסחר ומשרדים. לשכונה החדשה יש משמעות כפולה לחריש: באזורי התעסוקה והמסחר צפויים להיפתח מקומות עבודה רבים עבור תושבי העיר, שגם יגדילו באופן משמעותי את ההכנסות לקופה הציבורית ויתרמו רבות לאיתנות הכלכלית של חריש.

לפני כחצי שנה הודיע ראש העיר קשת שלא יאשר יותר שיווק של יחידות דיור נוספות בחריש, עד שהעירייה תקבל ערבויות שיבטיחו את איתנותה הכלכלית של הרשות המקומית. הודעתו באה על רקע סיומה המתקרב של התמיכה הממשלתית להקמת חריש, שבהיעדר אזורי תעסוקה ומסחר גדולים הכנסותיה עדיין מגיעות בעיקר מארנונה למגורים. אחד מהתנאים שהציב ראש העיר לשיווק יחידות דיור נוספות בעיר היה קידום הקמת כביש גישה נוסף לחריש.

“אחרי הרבה מאמץ שהשקענו מול משרד הבינוי ומשרדי הממשלה סביב קידום תוכנית חריש דרום התקבלו דרישותנו שלא לאפשר מתן היתרי בנייה למגורים לפני תחילת העבודות בשטח להקמת כביש 611”, הסביר ראש העיר, “כרכנו את הקמת הכביש בקידום הקמת חריש דרום. עוד דרשנו וקיבלנו: שיווק יחידות הדיור ב’חריש דרום’ יקודמו אך ורק בשיתוף פעולה מלא איתנו, תוך התייחסות למצבה הכלכלי של העירייה וליכולת שלה לתת שירות לתושבים נוספים; והשיווקים הראשונים ב’חריש דרום’ יהיו קודם כל של מסחר, ורק אחר כך של מגורים.

“תוכנית חריש דרום, שהופקדה היום, מבשרת גם על קידום פתרון תחבורה משמעותי לחריש, גם על הקמת מקומות עבודה עתידיים בחריש וגם על קידום איתנותה הכלכלית של העיר”.

השטח שבו תוקם שכונת חריש דרום העתידית
השטח שבו תוקם שכונת חריש דרום העתידית