החינוך המיוחד: עוד חמישה גני תקשורת ושלושה גנים התפתחותיים

בסך הכל יפעלו בחריש בתשפ"ב תשעה גנים התפתחותיים, שבעה גני תקשורת, 17 כיתות מרחב בבתי הספר ו-5 כיתות תקשורת בבתי הספר

העירייה מרחיבה באופן משמעותי את שירותי החינוך המיוחד לתלמידי בתי הספר והגנים. בין היתר, בשל הצטרפות אוכלוסייה חדשה הזכאית לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת עירונית או “סל אישי” בחינוך הרגיל.

במסגרת הרחבת המענה ייפתחו בחריש שלושה גנים התפתחותיים חדשים ובתשפ”ב יפעלו סה”כ בחריש תשעה גנים כאלה. בנוסף ייפתחו עוד חמישה גני תקשורת ומספרם יעמוד סה”כ על שבעה. במסגרת גני התקשורת יופעלו תוכניות טב”מ – טיפול בריאותי מקדם. הטיפול יתבצע בתשלום ועל פי תעריף משרד הבריאות, ויחסוך להורים את הצורך לנסוע לקבלת טיפול בשעות אחרת הלימודים.

6 כיתות נוספות

בחריש פעלו עד היום 11 כיתות מרחב (כיתות חינוך מיוחד בתוך בית ספר רגיל). בתשפ”ב יעמוד מספרן על 17 והן תשמשנה ילדים עם קשיים רגשיים וקשיי למידה, ויהוו עבורם מסגרת נוספת על הכיתה הרגילה. “אנו מאמינים שלכל ילד יש מקצועות לימוד שהוא יכול להשתלב בהם במסגרת כיתה רגילה ולהיות חלק מילדי הכיתה”, הסביר מנהל המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה, איציק תייר. “בשיעורים שהם יתקשו בהם יינתן מענה לימודי בכיתות המרחב על ידי צוות המתמחה בחינוך מיוחד”.

בבית הספר רונה רמון יעלה מספר כיתות התקשורת מ-3 ל-4, ולראשונה תיפתח כיתת תקשורת גם בכיתה ז’ בחטיבה החדשה.

הכנה לחיים בפסגת אמיר

בתיכון פסגת אמיר לחינוך מיוחד שבו לומדים תלמידי כיתות ז’ עד י’ב מחריש וסביבתה יושם השנה דגש על הכנת התלמידים להשתלבות טובה יותר בקהילה. בין היתר, יופעל פרויקט מיוחד לכיתות י”ב (ראו בעמוד 31) שילמד אותם לקבל אחריות כדי להשתלב טוב יותר בחברה בימים שלאחר סיום לימודיהם.

נוסף על פתיחת המסגרות החדשות השונות בחריש, יתמקדו במחלקת החינוך המיוחד בהבניית שפה משותפת חינוכית/טיפולית לכלל מסגרות החינוך המיוחד בחריש. השפה האחידה תאפשר רצף חינוכי/טיפולי בכל המסגרות.

עוד הוחלט על בניית מערך תמיכה למשפחות ילדי החינוך המיוחד, וזאת באמצעות מפגשים, הרצאות ומענה אישי.