החלו העבודות להקמת מסוף תחבורה ציבורית זמני בחריש

מדובר במסוף זמני בקצה שכונת מעו"ף, הכולל מקומות חנייה לאוטובוסים ומבנה למנוחת נהגים. פעילותו תאפשר את הפעלתם של קווי תחבורה פנימיים בתוך חריש

החלו העבודות להקמת מסוף התחבורה הציבורית של חריש בקצה שכונת מעו”ף.

מדובר במסוף זמני בחלק הצפון-מזרחי של השכונה, שאינו סמוך לבנייני מגורים וזאת כדי שלא ליצור הפרעה לתושבים.
מסוף התחבורה הציבורית כולל מקומות חנייה לאוטובוסים ומבנה למנוחת נהגים, ופעילותו תאפשר את הפעלתם של קווי תחבורה פנימיים בתוך חריש.

המסוף הזמני יפעל עד להקמת המסוף הקבוע העתידי מעבר לכביש, בקצה הצפוני של שכונת מעו”ף שלא באזור מגורים.
העירייה פועלת כבר זמן רב מול משרד התחבורה כדי שקווי תחבורה פנימיים יחלו לפעול בחריש. אנו מקווים שיהיו בשורות בעניין הזה כבר בקרוב.

הקמת מסוף
הקמת מסוף