הוועדה המקומית חתמה על החלטה למתן היתר להקמת אנטנה ליד בסיס מג”ב

הוועדה המקומית החדשה לתכנון ובנייה חתמה על החלטה למתן היתר להקמת אנטנה סלולרית סמוך לבסיס מג"ב. האנטנה החדשה תיתן מענה סלולרי ראוי לשכונת בצוותא, וגם תשפר את המענה הסלולרי לשכונת מעו"ף ולשכונת הפרחים

בשורה חשובה לתושבי שכונות בצוותא והפרחים: היום חתמה הוועדה המקומית החדשה לתכנון ולבנייה על החלטה למתן היתר להקמת אנטנה סלולרית סמוך לבסיס מג”ב.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה החלה לפעול לפני שלושה שבועות, וזוהי ההחלטה הראשונה למתן היתר שעליה היא חותמת.

בעקבות בקשת העירייה, פתחו חברות הסלולר לפני מספר חודשים בתהליך הגשת הבקשה להיתר לוועדה הקודמת – הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה מטעם מִנְהָל התכנון, שסיימה את פעילותה בסוף ינואר. הוועדה המיוחדת לא סיימה את הטיפול בהליך, ומיד עם כניסתה לפעילות האיצה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה החדשה את התהליכים על מנת לתת את ההיתר במהירות האפשרית.

מדובר באנטנה על תורן בגובה של כ-45 מטר, בדומה לזו שהוצבה ליד שכונת הפרחים (בתמונה).

האנטנה החדשה תיתן מענה סלולרי ראוי לשכונת בצוותא, וגם תשפר את המענה הסלולרי לשכונת מעו”ף ולשכונת הפרחים.

כעת, לאחר ההחלטה על מתן ההיתר, יכולות החברות הסלולריות להתחיל בהליך להקמת האנטנה. העירייה ומשרד התקשורת מלווים את התהליך ומזרזים אותו ככל שניתן.