היערכות בגני הילדים: 80 סייעות ו-37 גננות חדשות

בחריש ייפתחו השנה 31 גנים חדשים והעירייה נערכה בהתאם. לבתי הספר ולגנים גייסה העירייה 65 סייעות רפואיות ואישיות חדשות. לבתי הספר גויסו 8 מזכירות ואבות בית. גם המערך הפסיכולוגי החינוכי התרחב בשלושה פסיכולוגים נוספים

תאוצת הבנייה וקליטת התלמידים החדשים בחריש הצריכה גיוס נרחב של אנשי צוות ברמות השונות. מערך גני הילדים תוגבר ב-80 סייעות ו-38 גננות חדשות, שיפעלו ב-31 גנים חדשים שנבנו השנה. לבתי הספר יצטרפו מורים (שגויסו על ידי משרד החינוך) וכן ארבע מזכירות וארבעה אבות בית. לטובת הילדים הזקוקים להשגחה אישית, צורפו למערך החינוכי 65 סייעות רפואיות ואישיות (בהתאם להגדרות הזכאות של משרד החינוך).

באגף משאבי אנוש בעירייה החלו בתהליכי הקליטה והמיון כבר בחודש אפריל. על פי תוכנית מסודרת הצופה את הגדילה במוסדות החינוך בחריש, הוכן מתווה לקליטת אנשי צוות חדשים. נערכו ראיונות, התקיימו סדנאות והתבצע תהליך סינון מקיף למועמדים.

עיקר המאמץ של העירייה בגיוס כוח האדם התמקד בתחום גני הילדים (המורים מגוייסים על ידי משרד החינוך). בשנת תשפ”ב ייפתחו 31 גנים נוספים ולפיכך היה צורך גיוס של עשרות גננות וסייעות. בנוסף, התווספו עוד שלושה פסיכולוגים לשפ”ח (שירות פסיכולוגי-חינוכי) והם יפעלו בגנים ובבתי הספר, שבהם ילמדו השנה 7,966 תלמידים. “כל הגיוסים התבצעו על פי קריטריונים ברורים ומקצועיים”, אמרה מנהלת אגף משאבי אנוש בעירייה, גלית אבישי כהן. “אנחנו מעבירים לכל עובדי החינוך החדשים שלנו ימי היערכות שבהם מושם דגש על תיאום ציפיות, הגדרת תפקיד והטמעת התפיסה החינוכית של חריש כדי שכולנו נגיע בצורה המסודרת והטובה ביותר לפתיחת השנה”.