הכירו את 26 גני הילדים החדשים הנפתחים בחריש

גני הילדים נבנו במסגרת תפיסת החדשנות החינוכית שאנחנו מובילים במערכת החינוך ובכל אחד מהם הושקעה מחשבה תכנונית שלקחה בחשבון היבטים פדגוגיים וחינוכיים
הכירו את 26 גני הילדים החדשים הנפתחים בחריש
הכירו את 26 גני הילדים החדשים הנפתחים בחריש