הסתיימו עבודות הקירוי בתלמי רון וכנפי רוח

עיריית חריש האיצה את עבודות קירוי מגרשי הספורט שהתעכבו בשל משבר הקורונה, והן הסתיימו בזמן. המגרשים ישמשו את התלמידים בשיעורי ספורט, בכינוסים בית-ספריים ועוד

עיריית חריש סיימה את עבודות הקירוי במגרשי הספורט בבתי הספר תלמי רון וכנפי רוח, שהחלו בחודש מאי 2020. משבר הקורונה עיכב את תחילת ביצוע העבודות, והעירייה האיצה את קצב העבודות כדי שהמגרשים יהיו מוכנים לפתיחת שנת הלימודים. הקירוי מתפרש על פני 700 מ”ר בכל מגרש, ויגן על התלמידים בימי החום ובימי הגשם.

המגרשים ישמשו את התלמידים בשיעורי ספורט, בכינוסים בית ספריים ועוד. המגרשים המקורים יהיו זמינים גם עבור הקהילה בחריש לטובת פעילויות עירוניות וחברתיות.

העבודות כללו ארבעה שלבים. הראשון שבהם הוא יציקת כלונסאות בקרקע, ולאחריו נבנו מעליהן קונסטרוקציות פלדה. בשלב הבא הונח הקירוי, ובסוף התהליך הותקנו עמודי תאורה. קירוי המגרשים מומן על ידי תקציב ייעודי שהתקבל לשם כך ממפעל הפיס. הפרויקט אושר בתחילת שנת 2019.

עבודות הקירוי בתלמי רון וכנפי רוח
עבודות הקירוי בתלמי רון וכנפי רוח