הערכה: קיצוץ של כ-4 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה

כמעט חודשיים של שגרת חירום מצריכים מהעירייה היערכות תקציבית מחודשת. משבר הקורונה גורר שינויים תקציביים בתחומים שונים, והעירייה השתדלה לפרוס אותם באופן רוחבי ככל הניתן ובעיקר בסעיפים תקציביים שלא מומשו בשל המשבר. הצעת השינוי התקציבי תובא לאישור מועצת העיר

בתקופת משבר הקורונה, במשך קרוב לחודשיים, התנהלה עיריית חריש בשגרת חירום. התנהלות זו הצריכה הוצאות רבות שלא תוכננו מראש בזמן שגם הכנסות מתוכננות לא התקבלו, ולכן המשבר גורר שינויים תקציביים בתחומים שונים.

“מיד עם תחילת המשבר הבנו שיש צורך בהיערכות תקציבית מחודשת כמעט בכל התחומים. ערכנו תחשיבים בהתאם לשני תרחישים של מועד סיום המשבר, כשהאופטימי יותר מביניהם היה שהמשבר יסתיים בחודש יוני”, מסביר גזבר העירייה שלומי צדרבוים. “ערכנו בדיקה מקיפה של כל סעיפי התקציב ומצאנו שנדרש קיצוץ תקציבי של כ-4 מיליון שקל מתוך תקציב שנתי שעומד על כ-191 מיליון שקל”.

העירייה השתדלה לפרוס את הקיצוצים באופן רוחבי ככל הניתן, ובעיקר בסעיפים תקציביים שלא מומשו ממילא בשל המשבר והגבלותיו. כך, למשל, חלק מהקיצוץ המוצע הוא מהוצאות שהתייתרו כתוצאה מהגבלות הקורונה (למשל 370 אלף שקל שקוצצו מתקציב אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון, שהתקיימו במתכונת מצומצמת מאוד בגלל ההגבלות). חלק אחר מהקיצוץ נוגע לפעולות בתחום שיפור פני העיר (צמצום פעילות ניקיון, צמצום כמות מנקים וכו’) וכן מוצע לקצץ תקציבים של פרויקטים עתידיים שלא ייצאו לפועל השנה. “השתדלנו שלא להכניס לתכנית הקיצוצים פעילויות קהילתיות שגם ככה הושבתו במשך כל תקופת הקורונה”, מסביר צדרבוים, “כמו כן ניסינו להימנע ככל הניתן מקיצוצים בתחום החינוך”.

תכנית הקיצוצים המוצעת תובא לאישור מועצת העיר.

קיצוץ
קיצוץ