העתקת מרכז מיון הפסולת: החלה הכשרת השטח

העירייה החלה להכשיר את השטח שאליו יועתק מתחם מיון הפסולת הגושית העירוני. השטח החדש נמצא בקצה העיר, קצה שכונת מעו"ף, והוא מרוחק מבתי מגורים

עיריית חריש החלה היום להכשיר את השטח שאליו יועתק מתחם מיון הפסולת הגושית העירוני. השטח החדש נמצא בקצה העיר, קצה שכונת מעו”ף, והוא מרוחק מבתי מגורים. הבניין הקרוב ביותר נמצא במרחק של כ-170 מטר מהשטח החדש.

למתחם מיון הפסולת מגיעות בעיקר גרוטאות ופסולת קרטון – לא אשפה ביתית – והן עוברות במתחם תהליך מיון לצורך הובלתן אל מחוץ לעיר. מתחם המיון נמצא כעת במרכז חריש, במרחק של כ-20 מטר בלבד מהבניין הקרוב ביותר, והעתקתו מתוכננת להתבצע בתוך מספר שבועות.

ראש העיר יצחק קשת: “המיקום הנוכחי של מתחם מיון הפסולת הגושית ברחוב תמר היה מתאים כשחריש הייתה יישוב קטן. חריש מתפתחת בקצב אדיר, גודל השטח הנוכחי בקרוב לא יספיק כדי לתת מענה לצרכים ומרכזה של עיר אינו מקום מתאים למתחם כזה. ידענו זאת מראש ונערכנו מבעוד מועד. העתקת מתחם מיון הפסולת מתבצעת לפי תוכנית העבודה השנתית של העירייה ומתוך ראייה כוללת וארוכת טווח של טובת העיר כולה”.

העתקת מרכז מיון הפסולת
העתקת מרכז מיון הפסולת