הקמפוס החדש של אתגרי העתיד: יסודי, חטיבת ביניים ותיכון

תיכון אתגרי העתיד ישתכן במבנה הדרומי בקומפלקס החדש, ובמבנה הצפוני ייפתח בית ספר אתגרי העתיד היסודי החדש. בשני בתי הספר מרחבי למידה בגדלים משתנים, חדרי מייקרים, מעבדות, מקומות להתכנסות, מגרש ספורט ומסלול ריצה

אתגרי העתיד מתפתח והופך לקריית חינוך בשכונת הפרחים: התיכון המצליח עובר למשכן הקבע שלו בקומפלקס גדול וחדשני ברח’ יקינתון 32, שבו פותחת העירייה השנה גם בית ספר יסודי חדש. בית הספר היסודי אתגרי העתיד יהיה בית ספר צומח (בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו בו כיתות א’-ג’), והוא יחנך ברוח תיכון אתגרי העתיד. מיקומם של שני בתי הספר במתחם אחד יאפשר רצף חינוכי-פדגוגי מכיתה א’ ועד לבוגרי כיתות י”ב. לכך ישנה חשיבות רבה בהעברת המסרים החינוכיים וברכישת הכלים והמיומנויות העומדים בבסיס המודל הפדגוגי.

שני המבנים מתוכננים באופן המותאם לטופוגרפיה המשופעת של השטח, ובכל אחד מהם 4 מפלסים עם חיבור לחצרות חוץ בכמה מפלסים בהתאמה. התכנון כולו נעשה בשיתוף המנהלים ליאור לויתן וטלי הולן והצוות החינוכי שלהם, ובהתאמה לעקרונות החינוכיים והפדגוגיים שגובשו במהלך שנות פעילותו של תיכון אתגרי העתיד מאז הקמתו. בתיכון הוקמו 6 מרחבי למידה המיועדים לשמש “מרחב הבית” ל- 6 קהילות למידה לפי החלוקה הארגונית לשכבות גיל. לצוות החינוכי חשוב לייצר תחושת שייכות והזדהות ולכך ניתן מענה בעיצוב מרחבי הבית של קהילות הלמידה באמצעות חלל משותף הכולל אזורי ישיבה ומטבחון ואזורים לפעילויות חברתיות שונות. עיקרון נוסף הוא למידה מגוונת, פעילה ורב-תחומית ולשם כך עוצבו מתחמי פנים וחוץ לטובת חדרי מייקרים (עַשְׂיָנִים), נגרייה, מעבדות, מקומות להתכנסות ומפגש חברתי ועוד. חשיבות מיוחדת בתכנון הוקצתה לעניין הקשר בין המבנה לחצרות השונות, אשר ישמשו אזורי פעילות ולמידה לכל דבר, וכן לקשר בין הקומות – באמצעות חלל כניסה מרכזי דו-קומתי, הקיים בכל אחד מהמבנים.

בחזית של שני בתי הספר לכיוון מערב מתוכננים אולם ספורט, מרכז חדשנות ללימודי טכנולוגיה ומדעים ושטחים פתוחים נוספים. המתקנים הנוספים ישרתו את תלמידי שני בתי הספר, כמו גם את הקהילה, ויאפשרו לתלמידי המתחם “לארח” תלמידי מוסדות חינוך נוספים מרחבי העיר לפעילויות חינוכיות ייעודיות.

מנהלת מחלקת מבני ציבור באגף הנדסה ליאת סגל: “זהו מבנה מורכב לבנייה בגלל הטופוגרפיה המורכבת של השטח. לקחנו בחשבון גם היבטים תכנוניים עתידיים ליצירת קריית חינוך שלמה שתוכל לספק את כל הצרכים החינוכיים”.

תכנון הקמפוס בוצע ע”י צוות משולב של Education Design International Israel וא.ב. מתכננים בע”מ.